Chinees Indisch Restaurant Golden House in Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Overeenstemming over sloop Chinees restaurant Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude en de huurders van het Chinese restaurant zijn overeengekomen om de huur van het pand aan de Dorpsstraat 8 in Zoeterwoude-Dorp te beëindigen. Het pand zal begin 2019 worden opgeleverd.

De gemeente heeft het pand in 2010 aangekocht om het in de toekomst te kunnen slopen. Het Dorpsplein is door de ongelukkige ligging van het pand erg in zichzelf gekeerd en staat een verbetering van (de ruimtelijke kwaliteit van) de Dorpskern en het Dorpsplein in de weg.

De beëindiging van de huuroverkomst maakt deel uit van de uitvoering van een actieplan voor een toekomstbestendig centrum. Dit actieplan is in op opdracht van de gemeente en in samenwerking met de betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld.

Actieplannen versterken winkelgebied
In 2016 is voor de Leidse regio en Katwijk de ‘Regionale Retailvisie 2025’ vastgesteld. Met deze visie is een vitaal en toekomstbestendig wensbeeld geschetst voor de ontwikkeling van de winkelgebieden in de regio. In deze visie is aangegeven welke kansrijke winkelgebieden worden opgenomen in de zogenaamde regionale detailhandel structuur. Het dorpscentrum van Zoeterwoude is als een dergelijk winkelgebied aangemerkt. Aansluitend is er een actieplan opgesteld dat aangeeft welke concrete ingrepen en acties nodig zijn om het winkelgebied te kunnen versterken.

Voordat er nieuwe invulling aan de locatie wordt gegeven gaat de gemeente eerst samen met ondernemers en inwoners uit Zoeterwoude kijken op welke manier dit het best kan worden gerealiseerd.

Plannen Chinees restaurant nog onbekend
Of de huurders hun restaurant ergens anders in Zoeterwoude gaan vestigen is nog niet bekend.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×