In de Commissie Burger en Bestuur ging het onder andere over de tekorten in de Voorjaarsnota. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Paniekvoetbal in Voorschoten, hoe zorgelijk is tekort in Voorjaarsnota?

Het ging weer over geld in Voorschoten. De Voorjaarsnota en de Kadernota zijn donderdag in de commissie besproken. Tegen de verwachting in heeft Voorschoten in de Voorjaarsnota te maken met een tekort. Maar, hoe zorgelijk is dat eigenlijk?

Heel zorgelijk vindt met name de PvdA. “Ik mis de sense of urgency bij de het college”, zei Ad de Graaf donderdag in de commissievergadering. “Ik zie geen enkel voorstel van het college om dit tekort terug te dringen.” Hij kreeg bijval van lokale partij ONS Voorschoten. “Het is alsof we in een trein zitten die op een dikke muur afrijdt. We moeten naar de voorkant van die trein en kijken of we een handrem kunnen vinden”, zei Hans van der Elst tijdens de vergadering.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met Adriaan Andringa van D66

Paniekvoetbal
De coalitie hekelt echter dit paniekvoetbal. “Het heeft te maken met geld dat wij van het Rijk krijgen en moeten uitgeven, dat schommelt heel erg”, zegt Adriaan Andringa van collegepartij D66. “Nu hebben we te maken met een min, maar inmiddels zijn er ook weer cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar die wel een plus laten zien.” Die cijfers worden volgende week in een brief naar de raad gestuurd.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met wethouder van financiën Marcel Cramwinckel

Sociaal domein
Wel zijn er een aantal hoge kostenposten die maar moeilijk te beïnvloeden zijn. “Dat gaat met name om het sociaal domein. Daar is heel veel vraag naar en dat moeten we ook honoreren”, zegt wethouder van financiën Marcel Cramwinckel. “Daar hebben we gelukkig potjes voor.”

Nadat Voorschoten in 2017 onder curatele van de provincie stond wordt de begroting door de raad onder een vergrootglas gehouden. Toch is het college hier misschien nog wel het meest scherp op. “We werken met een structureel sluitende begroting”, aldus wethouder Nanning Mol in het debat. “We zitten hier niet te Sinterklaassen.”

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×