Partij-onderscheiding voor oud SP-wethouder Roos van Gelderen

Afgelopen vrijdag heeft oud SP-wethouder Roos van Gelderen de hoogste onderscheiding ontvangen die een SP -afdeling kan uitreiken, de Zilveren tomaat. Van Gelderen is acht jaar wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn geweest in Leiden.

Afdelingsvoorzitter Han Dirks: “Als SP-wethouder heeft Roos een uitzonderlijke prestatie geleverd door de grondslag te leggen voor het gemeentelijk beleid na de overdracht van deze taken aan de gemeenten door het Rijk. Roos heeft met succes gewerkt aan een stad waarin zorg en ondersteuning geboden wordt aan mensen die dat nodig hebben, dichtbij en toegesneden op de persoonlijke behoefte.”

Toen Roos van Gelderen in 2010 SP-wethouder werd in Leiden, stond haar een grote uitdaging te wachten. Het Rijk had besloten om taken op het gebied van zorg en welzijn en sociale zaken over te dragen aan de gemeenten die daarvoor veel minder geld kregen van het Rijk. De zogenaamde decentralisatie van het sociaal domein. Van Gelderen heeft zich als SP-wethouder in Leiden hard gemaakt voor het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen.

“Door zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren en organisaties effectiever te laten samenwerken is Roos erin geslaagd om ‘meer te doen, met minder geld’,” zegt Dirks. “Gelet op deze bijzondere verdienste heeft het afdelingsbestuur van de Leidse SP besloten om Roos van Gelderen te onderscheiden met de Zilveren tomaat. Roos brengt de kernwaarden van de SP in de praktijk, als mens en als politica: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×