In de nieuwbouwwijk Verde Vista gaart Zoeterwoude 550 woningen extra realiseren. Plannen voor kantoren op die plek worden geschrapt. (Foto: Chris de Waard).

Ruim 550 extra woningen in Verde Vista Meerburg

De gemeente Leiden heeft met buurtgemeente Zoeterwoude afgesproken om 550 nieuwbouwwoningen uit de Leidse woningbouwopgave over te hevelen naar Zoeterwoude. Alle gemeenten in de regio hebben een bouwopgave. Zo moet Leiden tot 2030 nog zo’n 8500 woningen bouwen terwijl er maar beperkte mogelijkheden zijn. Zoeterwoude transformeert nu de locatie in het zuidelijke deel van de nieuwe wijk Verde Vista Meerburg van kantoorlocatie naar extra woningen.

In het gebied tussen de Molentocht, de velden van VV Meerburg, het spoor en de A4 zijn in het huidige bestemmingsplan kantoren gepland, maar daaraan blijkt geen behoefte vanuit de markt. Wel is er veel vraag naar meer woningen in de regio. De overheveling is nodig, omdat Zoeterwoude graag woningen wil bouwen in het zuidelijke deel van Verde Vista Meerburg, maar dat op basis van de Regionale Woonagenda Holland-Rijnland (RWA) niet mag. Dit terwijl Leiden in die regionale woningbouwafspraken moeite heeft met het vinden van voldoende ruimte binnen de eigen gemeentegrenzen.

Door overheveling van een deel van de zogenaamde ‘planologische plancapaciteit’ kan Zoeterwoude meer bijdragen aan de regionale woningbouwopgave en krijgt Leiden wat meer lucht.

Advertentie

Leiden Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×