Hoogtefoto van het onderzoeksgebied. (Foto: PR).

Zoektocht naar Schans Lammen gaat volgende week verder

De zoektocht naar de exacte locatie van Schans Lammen gaat op zondag 9 september weer verder. Dan verrichten archeologen veldboringen op één van de twee meest kanshebbende locaties. Burgemeester Lenferink voert de eerste boring uit. Geïnteresseerden zijn welkom om op die dag om 13.00 uur en 15.00 uur de het onderzoek bij te wonen.

Schans Lammen werd door de Spanjaarden gebruikt tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) maar staat vooral bekend als de plek waar op 3 oktober 1574 de pot met hutspot zou zijn gevonden door Cornelis Joppenszoon.

Er werd nog nooit eerder serieus archeologisch onderzoek gedaan naar de exacte ligging van Schans Lammen. Sjaak van de Geijn, eigenaar van De tuin van de smid, vond het tijd dat daar verandering in kwam. Met hulp van verschillende fondsen, Archeologisch Adviesbureau RAAP en Projectbureau Rijnlandroute werden het afgelopen jaar de voorbereidende stappen genomen.

Programma
13.00 uur: verzamelen bij De tuin van de smid. Introductie door Ruurd Kok (RAAP) en René Isarin (Projectbureau Rijnlandroute).Korte wandeling naar de boorlocatie waar burgemeester Lenferink rond 13.30 uur de eerste veldboring zal verrichten. Medewerkers van RAAP lichten hun werkzaamheden toe en het publiek kan vragen stellen.

15.00 uur: herhaling van het programma (zonder burgemeester Lenferink).

Advertentie

Leiden Science


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×