Verkeer in Voorschoten door werkzaamheden Leidseweg Noord omgeleid via Mozartlaan en Bachlaan

Gespannen gezichten op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering in Voorschoten. Wat gaat er gebeuren met het verkeer door Voorschoten als de Leidseweg Noord op de schop gaat? Waar de ene weg dicht gaat, wordt het immers op de andere weg drukker. “Het is een complex vraagstuk waar heel veel verschillende belangen spelen”, zei VVD-raadslid Bart Lavrijsen in de vergadering. “Een ideale oplossing waar iedereen tevreden mee is, bestaat niet.”

Dat er wat moet gaan gebeuren aan de Leidseweg Noord is duidelijk. “De riolering moet hoognodig worden vervangen. Verder is de weg onveilig en is er teveel geluid”, vertelt wethouder Monique Lamers. In de raad was daar ook geen discussie over. Waar wel lang over gedebatteerd werd was de vraag hoe het overige verkeer door Voorschoten gestuurd zou worden.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met Bart Lavrijsen

In het verkeersplan dat de gemeente twee jaar geleden opstelde worden de Mozartlaan en de Bachlaan bestempeld als ontsluitingswegen waar de maximum snelheid 50 kilometer per uur is. Deze twee wegen krijgen door werkzaamheden op de Leidseweg Noord te maken met flink meer verkeer. In het ergste geval zo’n 6.000 verkeersbewegingen per dag. Hoewel de weg dat volgens onderzoek aan moet kunnen zijn de bewoners er minder gerust op. In een brief aan de raad pleitte ze ervoor om voor de weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen. Dat werd echter niet zo besloten, de Mozartlaan en Bachlaan blijven 50 kilometer wegen.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met Monique Lamers

Burgerparticipatie
Voor de zomer lagen de plannen ook al ter besluitvorming, maar toen was de kritiek van de bewoners dat zij niet genoeg gehoord waren. “Met het burgerparticipatie traject hebben we met alle bewoners gesproken, maar je kunt niet iedereen hun zin geven”, zegt wethouder Lamers. “We kunnen niet zomaar van de wegencategorisering afwijken, want dan missen we een 50 kilometer route door het dorp.” De situatie zal overigens door het amendement van het CDA sterk gemonitoord worden. Lavrijsen: “We werken nu nog met prognoses, maar zo weten we straks weten veel beter wat het verkeer gaat doen.”

De kwestie beperkte zich donderdag tot de Leidseweg Noord deel zuid. Het opknappen van de delen midden en noord is pas gepland voor 2030-2035. “Dat heeft te maken met twee woonwijken bij die delen”, zegt Lavrijsen. “Daar zijn nog teveel losse eindjes om daar nu een integrale aanpak op los te laten.” De besluitvorming is daardoor nu in drie stukken geknipt. “Maar dat betekent zeker geen afstel”, aldus Lavrijsen.

Politiek Regio Voorschoten Werkzaamheden Leidseweg Noord


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×