Bewoners Voorschoten boos om plannen herinrichting Leidseweg Noord

5

Het was donderdag druk in de raadszaal. In grote getale kwamen de bewoners van Voorschoten naar de commissievergadering WRG om mee te praten over de plannen rondom de Leidseweg Noord. Het ging ze om twee problemen. Het verhogen van de maximumsnelheid van de weg naar 50 km per uur en het niet betrekken van de bewoners van de Mozartlaan waar volgens de plannen twee keer zoveel verkeer doorheen komt.

Inspreekster Nagtegaal in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten.

Namens de bewoners van de Mozartlaan sprak mevrouw Nagtegaal haar zorgen uit. “Wij zijn boos dat we het plan moesten afleiden uit een artikel uit de krant”, zegt ze. Ze zijn er op tegen dat er vijftig procent meer verkeer door hun laan komt als gevolg van de herinrichting van de Leidseweg Noord. Hoe ze het probleem precies willen aanpakken weten ze echter nog niet. “We willen in ieder geval dat er een open en constructief overleg komt.”

Inspreekster Van Der Vugt in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten.

Leidseweg Noord Noord
Het noordelijke deel van de Leidseweg Noord moet een ontsluitingsweg worden. Daar hoort dus een maximum snelheid van 50 km bij. Dit tegen de wil van de bewoners: “Als er zwaar verkeer door onze straat gaat dan hebben wij last van trillingen. Er zijn al meerdere huizen met scheuren”, zegt mevrouw Van Der Vlugt die insprak. Maar volgens de wethouder is er geen andere optie. “Het is een ontsluitingsweg en als je niet ook een andere weg hebt kan je dat niet op 30 kilometer houden.”

Wethouder Monique Lamers in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten.

Leidseweg Voorschoten

De Leidseweg in Voorschoten

Tijdens haar inspreekspeech opperde Van Der Vugt echter wel een aantal alternatieve opties. “Er ligt achter ons het Intratuin terrein dat binnen afzienbare tijd vrijkomt. Er is in het verleden altijd gezegd dat zodra dat terrein ontwikkeld zou worden daar de ontsluitingsweg over komt. Ons deel zou dan verkeersluw kunnen worden.” Volgens de wethouder is dat alternatief nog niet aan de orde: “Er zijn nog geen harde afspraken dus kan ik daar nu ook geen rekening mee houden.”

Voorlopig gaat het college aan de slag met alle input die is geleverd door de inwoners en de politieke fracties. Tijdens de gemeenteraad van 12 juli hoopt het college een besluit te kunnen nemen.

Delen

5 reacties

 1. Martin Kroon op

  De situatie zoals die nu is (met twee flessenhalzen) is ook al verkeerstechnisch een ramp.
  Om de snelheid laag te houden zijn er twee verkeerssluizen, die het verkeer op één rijbaan tot complete stops dwingen. Daar wordt niemand beter van, want het kost brandstof, remmen en veroorzaakt veel hinder en opstoppingen (tot aan de Vink). Je mag nooit om 30 km te bereiken het verkeer totaal laten stoppen, slecht voor het milieu ook. Dan gaan automobilisten daarna extra hard optrekken immers. Leidseweg Noord moet zeker 30 houden maar met zachte drempels en verwijdering van die domme sluizen kan het beter. En regels zijn er voor de mens, niet andersom, wat een simpele redenering, dat er automatisch 50 moet komen!

 2. Hele Leidseweg is woongebied; dus overal 30 km us het beste. Geen doorgaans verkeer en dus alleen bestemmingsverkeer. Dan is 30 toch ok. Voor hele Leidseweg Noord.

 3. Jeff van der Wiel op

  Reactie op mail van Martin kroon.
  Juist het aanleggen van de sluizen geeft veel minder schade aan auto staat en huizen. Het is veel veiliger als.mijn kinderen willen oversteken. Hebben ze nog heel even de tijd om tussen het optrekkendeen verkeer naar de overkant te komen. We zijn er nog er blij mee toen.deze aangelegd werden. Van scheldende auto mobilisten hebben we ook last maar liever dit dan de kinderen in het ziekenhuis.afzeggen een .bezorgde ouder

 4. De wegversmallingen op de Leidseweg noord-noord zorgen voor langzamer verkeer, minder schade aan geparkeerde auto’s en een veiligere situatie om in of uit de auto te stappen en over te steken. Bovendien rijden er nu bijvoorbeeld geen vrachtwagens met aanhangers meer. Door langzamer en minder zwaar verkeer hebben wij iets minder last van trillingen. Het verkeer haalt nu meestal de 50 km niet.
  De plannen voor een 50 km weg op dit wegdek is terug naar af en leidt tot een toename van problemen. De meeste monumentale panden hebben nu al scheuren door de trillingen, sommigen huizen verzakken hierdoor. Dat wordt met een 50 km weg alleen maar erger! Een goede ontsluitingsweg over het Intratuinterrein is de enige optie voor een goede 50 km weg.

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline