Mevrouw Van Der Vlugt en mevrouw Nagtegaal spraken tijdens de commissievergadering in Voorschoten hun onvrede uit. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Bewoners Voorschoten boos om plannen herinrichting Leidseweg Noord

Het was donderdag druk in de raadszaal. In grote getale kwamen de bewoners van Voorschoten naar de commissievergadering WRG om mee te praten over de plannen rondom de Leidseweg Noord. Het ging ze om twee problemen. Het verhogen van de maximumsnelheid van de weg naar 50 km per uur en het niet betrekken van de bewoners van de Mozartlaan waar volgens de plannen twee keer zoveel verkeer doorheen komt.

Inspreekster Nagtegaal in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten.

Namens de bewoners van de Mozartlaan sprak mevrouw Nagtegaal haar zorgen uit. “Wij zijn boos dat we het plan moesten afleiden uit een artikel uit de krant”, zegt ze. Ze zijn er op tegen dat er vijftig procent meer verkeer door hun laan komt als gevolg van de herinrichting van de Leidseweg Noord. Hoe ze het probleem precies willen aanpakken weten ze echter nog niet. “We willen in ieder geval dat er een open en constructief overleg komt.”

Inspreekster Van Der Vugt in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten.

Leidseweg Noord Noord
Het noordelijke deel van de Leidseweg Noord moet een ontsluitingsweg worden. Daar hoort dus een maximum snelheid van 50 km bij. Dit tegen de wil van de bewoners: “Als er zwaar verkeer door onze straat gaat dan hebben wij last van trillingen. Er zijn al meerdere huizen met scheuren”, zegt mevrouw Van Der Vlugt die insprak. Maar volgens de wethouder is er geen andere optie. “Het is een ontsluitingsweg en als je niet ook een andere weg hebt kan je dat niet op 30 kilometer houden.”

Wethouder Monique Lamers in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten.

Leidseweg Voorschoten

De Leidseweg in Voorschoten

Tijdens haar inspreekspeech opperde Van Der Vugt echter wel een aantal alternatieve opties. “Er ligt achter ons het Intratuin terrein dat binnen afzienbare tijd vrijkomt. Er is in het verleden altijd gezegd dat zodra dat terrein ontwikkeld zou worden daar de ontsluitingsweg over komt. Ons deel zou dan verkeersluw kunnen worden.” Volgens de wethouder is dat alternatief nog niet aan de orde: “Er zijn nog geen harde afspraken dus kan ik daar nu ook geen rekening mee houden.”

Voorlopig gaat het college aan de slag met alle input die is geleverd door de inwoners en de politieke fracties. Tijdens de gemeenteraad van 12 juli hoopt het college een besluit te kunnen nemen.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×