Wethouder Spil knipt haar laatste lintje in Voorschoten. Ze wordt wethouder in Tiel. (Foto's: Chris de Waard).

Werkzaamheden Leidseweg Noord afgerond

Op de dag af een jaar na aanvang van de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord in Voorschoten heeft wethouder Erika Spil de belangrijke weg woensdagmiddag weer heropend. Bewoners zijn blij dat de overlast voorbij is, maar ook opgetogen over het resultaat. “Eigenlijk moeten we de Leidseweg nu omdopen in Leidse Laan”, zegt Hans Timmerman die al 45 jaar in de staat woont. Ook wethouder Spil is opgetogen over het resultaat.

Het afgelopen jaar is het riool in de straat vervangen, zodat afval- en hemelwater nu gescheiden worden afgevoerd. Ook is er drainage aangelegd om de wateroverlast in de wijk aan te pakken. De weg is nu tussen de kruising met de Piet Heynlaan en Berbice ingericht als 30 kilometerzone. Het is de bedoeling dat de weg nu niet meer aantrekkelijk is als sluiproute. Daarmee gaat een jarenlange wens van omwonenden in vervulling. Bovengronds zijn er nieuwe trottoirs en een nieuwe rijbaan aangelegd en ook zijn de plantsoenen vernieuwd. Sinds vanmorgen 10.00 uur rijdt het autoverkeer weer door de straat.

Chris de Waard sprak bij de officiële heropening van de weg met bewoner Hans Timmerman en wethouder Erika Spil.

Bij de werkzaamheden kreeg de aannemer met een aantal tegenvallers te maken. Zo ontstond er meteen bij aanvang van de werkzaamheden een gaslek, waardoor het werk tijdelijk stilgelegd moest worden. Vervolgens kwam er een oud riool tevoorschijn waarvan niemand wist dat het er nog lag. Om dat vol te spuiten, moest de gemeente uiteindelijk 210.000 euro extra in het project stoppen. “Maar verder is het helemaal binnen budget gebleven en dat vind ik best knap van alle betrokkenen”, zegt wethouder Spil die de weg woensdagmiddag met het doorknippen van een ballonnenlint officieel opende.

Maatschappij Politiek Voorschoten Werkzaamheden Leidseweg Noord


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×