Leiderdorpse raad wil inspraak in onderzoeksopzet regionale samenwerking

Het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders is voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van een motie die vraagt om een onderzoek naar de effecten van de regionale samenwerking in de huidige lichte vorm. Té voortvarend, vinden met name de oppositiepartijen Pvda, D66, GroenLinks en e ChristenUnie-SGP. De partijen willen zelfs dat de gemeente de aanbesteding ‘on hold’ zet en de vraagstelling raadsbreed gaat bespreken. “Want wat ik nu zie is amateuristisch,” verwoordde PvdA-fractievoorzitter Olaf McDaniel het breed gevoelde ongenoegen.

Chris de Waard in gesprek met PvdA Leiderdorp fractievoorzitter Olaf McDaniel over het onderzoek naar regionale samenwerking.

McDaniel kreeg de nodige bijval in de raad en ook burgemeester Laila Driessen vond het verzoek niet onredelijk. En dus kan de gemeenteraad zich binnenkort alsnog over het uit te voeren onderzoek buigen en samen met het college bepalen welke onderzoeksvragen er precies gesteld gaan worden. “Terecht,” vindt McDaniel. “Dit onderzoek kost 30.000 euro dus als we dat doen, laten we het dan wel goed doen”.

Het onderzoek komt er op verzoek van de raad en moet helpen bij de discussie over de samenwerking binnen de Leidse regio. Fusie is een stap te ver, maar welke effecten heeft het als de samenwerking de komende jaren op het huidige ‘lichte niveau’ doorgaat. Dat wil de Leiderdorpse raad uit laten zoeken in het onderzoek waarvan de aanbestedingsprocedure inmiddels heeft plaatsgevonden. Twijstra en Gudde is het bureau dat als winnaar uit de bus is gekomen.

Leiderdorp Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×