Proef met 'vrijwillig vuurwerkvrije buurten' in Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest doet deze jaarwisseling een experiment met ‘vrijwillig vuurwerkvrije buurten’. Bewoners die het vuurwerk zat zijn, kunnen met hun buren een afspraak maken om tijdens de jaarwisseling in hun straat, plein of plantsoen geen vuurwerk af te steken. Burgemeester Emile Jaesch benadrukt dat het om vrijwillige afspraken gaat. “Er wordt niet extra gehandhaafd.”

Vorig jaar liet de burgemeester al weten geïnteresseerd te zijn in een dergelijk experiment, nadat hij vragen kreeg over het instellen van vuurwerkvrije zones. “Je hoort steeds meer mensen die zich beklagen over met name het knalvuurwerk”, aldus burgemeester Jaensch. “De gemeente wil kijken of bewoners in onderling overleg het afsteken van vuurwerk op bepaalde plekken in ons dorp kunnen beteugelen.”

Burgemeester Emile Jaensch licht de vuurwerkvrije zones toe aan verslaggever IJsbrand Terpstra

Vrijwillige afspraken
Tijdens de proef blijven de regels rondom het afsteken van vuurwerk in Oegstgeest vooralsnog ongewijzigd: dat blijft tijdens de jaarwisseling in het hele dorp toegestaan. De proef richt zich nadrukkelijk op vrijwillige afspraken tussen bewoners onderling. De gemeente adviseert initiatiefnemers dan ook om geen werk te maken van een vuurwerkvrije straat of buurt als daarvoor niet voldoende draagvlak is. Jaensch: “Als er een heel gepassioneerde minderheid is die toch vuurwerk wil afsteken, dan heeft de pilot voor die buurt niet gewerkt.”

Borden en posters
Vanaf half november kunnen initiatiefnemers op de gemeentewebsite een formulier invullen, waarmee ze materiaal aanvragen om hun vuurwerkvrije buurt te markeren. Die borden en posters zijn vanaf de tweede week van december daadwerkelijk beschikbaar. Tijdens Oud en Nieuw zal het vervolgens alsnog aankomen op sociale controle: de politie focust zich op het reeds drukke takenpakket, er wordt niet gecontroleerd op het naleven van de afgesproken vuurwerkvrije zones.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×