Gemeente Leiden brengt bouwmogelijkheden in kaart

6

Het Leidse college heeft een zogenaamde Verstedelijkingsvisie opgesteld, waarin alle lopende en nieuwe woningbouwinitiatieven van een referentiekader worden voorzien. “Leiden is een aantrekkelijke stad. Veel mensen willen hier wonen. De behoefte aan woningen is groot. Samen met allerlei andere informatie en ideeën van Leidenaren vormt de Verstedelijkingsvisie input voor de Omgevingsvisie Leiden 2040; de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad,” aldus het college in een brief aan de raad.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking over de verstedelijkingsvisie. 

Wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking wil snel slagen maken met het oplossen van het enorme tekort aan woningen waar Leiden mee kampt: “Overal, ook in de historische binnenstad, zien we kansen om meer woningen te realiseren. Maar er liggen vooral kansen voor verstedelijking in de schil rondom de vooroorlogse stad. We stellen daarbij hoge eisen aan duurzaamheid en leefbaarheid. Met alle bouwplannen gaan we kwaliteit toevoegen aan onze stad.”

Kansen verder uitwerken
Het college van burgemeester en wethouders ziet vooral op zes plekken in de stad kansen voor duurzame verstedelijking: plekken waar met woningbouw ook maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld meer groen en schone energie, en waar sociale problematiek kan worden tegengegaan.

 

De plekken (zie kaartje) zijn het stationsgebied, centrum Zuidwest, Lammenschansdriehoek, de vroegere industriezone vanaf het gebied Groenoordplaza via KPN-centrale tot het Energiepark aan de Langegracht, Oostelijke deel Willem de Zwijgerlaan en het entreegebied Plesmanlaan. Later wordt pas ingevuld of hier ook echt gebouwd gaat worden en hoe.

Chris de Waard in gesprek met  CDA -raadslid Roeland Storm over hoogbouw en bouwen in het groen.

Omgevingsvisie Leiden 2040
Het college wil voor de zomer van 2019 een Omgevingsvisie Leiden 2040 hebben. Om de richting voor de toekomst van Leiden in 2040 te kunnen bepalen, is veel informatie nodig. Naast verschillende onderzoeken en analyses dachten de afgelopen maanden ook veel Leidenaren, jong en oud, op verschillende manieren mee. De meeste resultaten zijn nu verwerkt. In bijvoorbeeld een digitaal eindschetsboek zijn de ideeën van alle ingevulde schetsboeken verzameld. En volwassen stadmakers en kinderen schreven toekomstverhalen en wensen op.

Uit een inventarisatie van de bestaande vertrekpunten en opgehaalde informatie blijkt dat er nog een aantal onderwerpen verder uitgewerkt moet worden. Deze onderwerpen worden verder onderzocht door ze onder andere van 24 tot en met 30 november aan de stad voor te leggen in de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals wonen en werken in de stad, mobiliteit en de identiteit Leiden.

Wethouder Spijker: “Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we de plannen voor duurzame verstedelijking verder uitwerken met Leidenaren. Ik nodig iedereen dan ook uit om mee te praten over de toekomst van Leiden.”

Delen

6 reacties

  1. Joque Mulder

    Ik hoop dat de 071 Pareltjes ( 71 mogelijkheden in de binnenstad) van architect Fons Verheijen ook worden meegenomen. Het zijn er maar 71 maar toch belangrijk om de binnenstad levendig te houden.

  2. Leiden-Noord op

    100 meter plus waar het kan zoals hierboven al aangeven en het volledig annexeren van Leiderdorp Zoeterwoude Voorschoten Valkenburg Oegstgeest en Warmond als zijnde volwaardige stadsdelen om het inmiddels aan elkaar gebouwde geheel beter te laten functioneren. Steden van soort gelijke omvang of zelfs kleiner maken wel dat soort sprongen vooruit maar waarom komt het besef dat dat hier in de Leidse regio ook moet gebeuren maar niet?! We leven ook in het jaar 2018 en niet meer in de middeleeuwen, maar op de 1 of andere manier blijven toch veel mensen hangen in die gedachtengoed. Het feit dat bepaalde woningbouw en infrastructurele projecten zoveel meer kosten en soms geen noodzakelijke doorgang vinden (Ringweg Oost bijvoorbeeld) is ook puur te wijten aan het feit dat de gemeente Leiden compleet is ingeklemd door kleinere gemeenten die wel de lusten van de grote stad willen maar niet de lasten! Als Leiden als stad echt wil groeien dan is verstedelijking binnen de gemeente grens zoals die er nu ligt leuk, maar met oog op de toekomst zal het bestuur van deze stad en waarschijnlijk met behulp van de Provincie Zuid Holland echt in moeten gaan zetten op volledige annexatie! Misschien dat we als stad dan nog op tijd zijn om onze Universiteit niet helemaal te verliezen aan Den Haag want de gemeente Leiden is helaas niet in staat geweest om de Universiteit Leiden, de oudste van Nederland, te beschermen en te behouden voor de stad.

Je bent nu offline