Het stationsgebied is een van de plekken waar Leiden duurzaam kan verstedelijken. (Foto: Nu Vastgoed).

Gemeente Leiden brengt bouwmogelijkheden in kaart

Het Leidse college heeft een zogenaamde Verstedelijkingsvisie opgesteld, waarin alle lopende en nieuwe woningbouwinitiatieven van een referentiekader worden voorzien. “Leiden is een aantrekkelijke stad. Veel mensen willen hier wonen. De behoefte aan woningen is groot. Samen met allerlei andere informatie en ideeën van Leidenaren vormt de Verstedelijkingsvisie input voor de Omgevingsvisie Leiden 2040; de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad,” aldus het college in een brief aan de raad.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking over de verstedelijkingsvisie. 

Wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking wil snel slagen maken met het oplossen van het enorme tekort aan woningen waar Leiden mee kampt: “Overal, ook in de historische binnenstad, zien we kansen om meer woningen te realiseren. Maar er liggen vooral kansen voor verstedelijking in de schil rondom de vooroorlogse stad. We stellen daarbij hoge eisen aan duurzaamheid en leefbaarheid. Met alle bouwplannen gaan we kwaliteit toevoegen aan onze stad.”

Kansen verder uitwerken
Het college van burgemeester en wethouders ziet vooral op zes plekken in de stad kansen voor duurzame verstedelijking: plekken waar met woningbouw ook maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld meer groen en schone energie, en waar sociale problematiek kan worden tegengegaan.

 

De plekken (zie kaartje) zijn het stationsgebied, centrum Zuidwest, Lammenschansdriehoek, de vroegere industriezone vanaf het gebied Groenoordplaza via KPN-centrale tot het Energiepark aan de Langegracht, Oostelijke deel Willem de Zwijgerlaan en het entreegebied Plesmanlaan. Later wordt pas ingevuld of hier ook echt gebouwd gaat worden en hoe.

Chris de Waard in gesprek met  CDA -raadslid Roeland Storm over hoogbouw en bouwen in het groen.

Omgevingsvisie Leiden 2040
Het college wil voor de zomer van 2019 een Omgevingsvisie Leiden 2040 hebben. Om de richting voor de toekomst van Leiden in 2040 te kunnen bepalen, is veel informatie nodig. Naast verschillende onderzoeken en analyses dachten de afgelopen maanden ook veel Leidenaren, jong en oud, op verschillende manieren mee. De meeste resultaten zijn nu verwerkt. In bijvoorbeeld een digitaal eindschetsboek zijn de ideeën van alle ingevulde schetsboeken verzameld. En volwassen stadmakers en kinderen schreven toekomstverhalen en wensen op.

Uit een inventarisatie van de bestaande vertrekpunten en opgehaalde informatie blijkt dat er nog een aantal onderwerpen verder uitgewerkt moet worden. Deze onderwerpen worden verder onderzocht door ze onder andere van 24 tot en met 30 november aan de stad voor te leggen in de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals wonen en werken in de stad, mobiliteit en de identiteit Leiden.

Wethouder Spijker: “Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we de plannen voor duurzame verstedelijking verder uitwerken met Leidenaren. Ik nodig iedereen dan ook uit om mee te praten over de toekomst van Leiden.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×