Een impressie van de locatie in Leiden die de initiatiefgroepen  op het oog hebben.

Burgerinitiatief 'Natuurlijk Samen Wonen' jaagt woondroom na aan Bizetpad

“Geef ons een kans. Een locatie. Een plek in Leiden waar wij onze woondroom kunnen realiseren”. Die droom bestaat uit een groen en levensloopbestendig meergeneratiehof waar oud en jong samen wonen met respect voor elkaars privacy in combinatie met het voor elkaar klaar staan en zo nodig zorg verlenen.

Deze hartenkreet deden verschillende leden van het burgerinitiatief ‘Natuurlijk Samen Wonen’ in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling in Leiden. De groep heeft inmiddels de handen ineen geslagen met de Stichting Knarrenhof die een soortgelijk doel nastreeft en al tweehonderd inschrijvingen heeft voor zo’n plek in Leiden.

Chris de Waard in gesprek met Annemiek Hogendorp van burgerinitiatief ‘Natuurlijk Samen Wonen’.

De initiatiefgroepen zijn al drie jaar bezig met hun zoektocht naar een geschikte plek in Leiden om hun ideaal te realiseren. Al verschillende keren visten ze achter het net omdat een projectontwikkelaar met een lucratievere businesscase kwam. Dat hopen de woondromers te doorbreken met hun oproep aan de politiek: “Laat ook het maatschappelijk belang een factor zijn bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed”.

Dat maatschappelijk belang is overigens geen lege huls, zo hield Annemiek Hogendorp van het burgerinitiatief de commissieleden voor: “Er is ook winst te behalen. Een woonhof resulteert in minder eenzaamheid en een kleinere zorgvraag. Zo ontstaat minder druk op WMO-voorzieningen en dus op het zorgbudget”.

De initiatiefnemers hebben een concrete locatie op het oog in Leiden Zuid-West. Het gaat om het gebied bij de Leo Kannerschool tussen het Bizetpad en de César Franckstraat. Herontwikkeling biedt plaats aan tachtig wooneenheden die worden gebouwd in twee stadse hofjes met drie bouwlagen met eventueel enkele accenten tot zes etages hoog.  Als het op die plek niet lukt, hopen de twee organisaties op een andere locatie van tenminste 2.000 m2 voor een hof van minimaal dertig wooneenheden.

Leiden Maatschappij Politiek Knarrenhof


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×