Nadat de kinderen een kennisquiz en een fitheidsparcours hadden afgelegd en een boef hadden aangehouden, werden ze door de districtschef en de teamchef beëdigd tot politiekid. (Foto's: Politie Leiden Noord).

Politiekids op Brede School Merenwijk

Donderdag is in de Merenwijk het project Politiekids Leiden van start gegaan. Op de Brede School Merenwijk maken de kinderen via dit project al op jonge leeftijd kennis met de agenten van de politie Leiden Noord. Samen met de school worden de leerlingen bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Het doel van de politie is om een goede band met de kinderen op te bouwen en hen het goede voorbeeld voor de wijk te laten zijn.

De leerlingen van de groepen 6 en 7 krijgen gedurende het schooljaar een aantal keer les van de politie. Tijdens deze lessen leren zij wat politiewerk inhoudt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de Slaaghwijk. Ook gaan de leerlingen helpen bij speciale politieacties.

Tijdens deze acties gaan de kinderen in een herkenbaar politiekidstenue de straat op. Samen met agenten zoeken zij naar onveilige of overlastgevende situaties en gaan daar met bewoners over in gesprek. Naast een aantal vaste thema’s zoals verkeer, zwerfvuil en zakkenrollerij kunnen kinderen en ouders ook eigen onderwerpen inbrengen. Deze onderwerpen kunnen via politiekids.leiden-noord@politie.nl worden ingezonden. De politie maakt daar dan een leuke actie voor de politiekids van.

Advertentie

112 Sleutelstad Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×