De Leidse raad vergaderde tot diep in de nacht over de gemeentebegroting die uiteindelijk alleen door de drie fracties van de coalitie werd gesteund. (Foto: Chris de Waard).

Wethouder Dirkse: "Leidse inhaalslag zorgt voor investeringspiek"

Het feit dat we tal van zaken aanpakken waarvan we als coalitie vinden dat ze niet langer kunnen wachten, zorgt voor een investeringspiek en dus voor een oplopende Leidse schuldpositie. Dat stelt wethouder Paul Dirkse van financiën naar aanleiding van de moeizame begrotingsbehandeling in de Leidse raad waar coalitie en oppositie recht tegenover elkaar kwamen te staan.

Chris de Waard sprak vannacht met wethouder Paul Dirkse van financiën over de begroting die rond 1.30 uur werd vastgesteld met alleen de instemming van de coalitiepartijen.

Oude tijden, met scherpe tegenstellingen in de Leidse politiek, leken te herleven. “De ruimte voor de oppositie was nul”, zei een teleurgestelde CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie vannacht na afloop van de beraadslagingen: “Het budgetrecht van de raad geldt kennelijk niet voor de oppositie”. Dirkse herkent zich helemaal niet in dat beeld: “We moeten juist blij zijn dat het zo goed gaat met de stad en dat geld lenen zo goedkoop is, want daardoor kunnen we alle voorgestelde zaken op een heel verantwoorde manier doen”.

De Leidse wethouder van financiën is ervan overtuigd dat Leiden een solide financieel beleid voert. Dat de oppositie dat positieve gevoel niet deelt vindt hij jammer, maar is in zijn ogen deels ook politiek.”We kunnen alles op basis van een structureel sluitende begroting betalen. Zowel de initiële investeringen als de exploitatie gedurende de hele looptijd. Dat wordt in het debat gewoon vergeten. Ik weet niet waarom”.

Dirkse: “De plannen van het college gaan allemaal over zaken die niet meer kunnen wachten zonder toekomstige generaties met problemen op de zadelen. Het vervangen van schoolgebouwen of rioleringen bijvoorbeeld, dat zijn zaken die je niet vooruit kunt schuiven”.

Op één punt komt Dirkse de oppositie tegemoet. Een motie van de ChristenUnie om een externe partij een financiële stresstest uit te laten voeren, werd door hem omarmd. Even laten zou de gemeenteraad dat voorstel unaniem aannemen.

Advertentie

Leiden Politiek 071begroting2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×