(Afbeelding: Gemeente Leiden).

Participatietraject voor Energiepark met 'combinatie van functies'

De gemeente start vandaag met een nieuw participatietraject voor de toekomst van het Energiepark. Het gebied aan de Langegracht, waarvoor al plannen liggen van zowel de MeyerBergman Erfgoedgroep als bewonersinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, biedt volgens de gemeente Leiden een mooie kans om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw, cultuur en groen. De gemeente kiest hiermee niet langer voor één bestaand plan en gaat de intentieovereenkomst met de MeyerBergman Erfgoedgroep herzien.

“Het Energiepark is een plek met een bijzondere historie en veel potentie”, zegt wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen). “Ik hoop dat veel mensen met ons mee willen denken over de toekomst van dit bijzondere gebied.” Daarom gaat de wethouder de komende maanden in gesprek met bewoners uit de stad om ideeën op te halen voor de toekomst van het Energiepark. Dit gebeurt onder andere door het uitzetten van een stadsbrede digitale enquête en door het houden van interviews op verschillende locaties in de stad.

Wethouder Fleur Spijker in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Museumdepot
De resultaten van die rondgang vormen uiteindelijk de ingrediënten voor een gebiedsstrategie voor het Energiepark en omgeving. Daarin worden de kaders voor de ontwikkeling van het gebied bepaald: waar kan er worden gewoond, waar gewerkt en waar gerecreëerd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover in de loop van 2019 een besluit. De gemeente heeft al laten weten in in ieder geval te willen streven naar de realisatie sociale woningbouw in dit gebied.

Ook het realiseren van een gedeeld museumdepot voor aantal Leidse musea, waaronder Museum de Lakenhal, Museum Volkenkunde en Museum Boerhaave, behoort tot de mogelijkheden. Uit een eerste verkennend onderzoek zijn twee mogelijke scenario’s naar voren gekomen, die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar onderbrenging van het gedeelde museumdepot in het Energiepark, waar publiek het depot dan mogelijk ook zou kunnen bezoeken. Samen met de musea wordt nu gekeken of wat de haalbare opties zijn.

Bijeenkomst
Op woensdag 12 december vindt van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst plaats in de Nieuwe Energie. Dan zal de gemeente meer over het project en het participatietraject vertellen en worden de resultaten van de interviews, enquête en huiskamergesprekken van Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt teruggekoppeld. Begin volgend jaar volgen nog twee bijeenkomsten, waar vooral de knelpunten van de herontwikkeling centraal zullen staan.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Toekomst Energiepark Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×