(Foto's: Chris de Waard).

Wim de Leeuw benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim de Leeuw kreeg vanavond de versierselen van lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door locoburgemeester Yvonne van Delft. Hij werd gedecoreerd vanwege zijn lange staat van dienst en de betekenis van zijn vrijwilligerswerk voor Leiden op het gebied van welzijn en sport. De Leeuw neemt in januari afscheid van de Stichting Vrienden van Hospice Issoria, waarvan hij sinds 2003 voorzitter is.

Yvonne van Delft: ”Wim de Leeuw heeft veel aandacht voor de behoeften van anderen. Hij raakt gepassioneerd als hij iets kan betekenen voor goede doelen en hij wil graag actief iets teruggeven aan de maatschappij.”

Een goed voorbeeld hiervan is de Leidse Quiz ‘De Slag Om Leiden’, waarvan de opbrengst volledig naar Hospice Issoria gaat. Hier was De Leeuw al vanaf de eerste editie als vrijwilliger bij betrokken. Tot op de dag van vandaag haalt hij nog deelnemende teams binnen, ronselt hij vrijwilligers, bedenkt hij vragen en regelt hij de logistiek, wat jaarlijks duizenden euro’s voor het Hospice oplevert.

De Leeuw is daarnaast van groot belang voor het in stand houden van de jaarlijkse herdenking en viering van Leidens Ontzet, door zijn ambassadeurschap voor de 3 October Vereeniging Leiden en de daaraan verbonden Stichting Geuzen van Boisot. Zijn rol is daarbij substantieel en langdurig. Als Geus probeert hij zowel inhoudelijk als materieel een bijdrage te leveren aan de 3 oktoberviering en aan het bewaren van de Leidse stadsgeschiedenis.

De Leeuw is een van de eersten geweest die op vrijwillige basis enthousiast meedeed in de nieuwe coöperatie ‘het Leidse Startersfonds’. Dat fonds werd in 2015 opgericht met als doel het lege winkelbestand in Leiden tegen te gaan door ze te vullen met (door)startende ondernemingen.

Daarnaast bekleedt De Leeuw een bestuursfunctie binnen Topsport Leiden, de stichting die tot doel heeft te adviseren over topsport in Leiden, deze te ondersteunen en te faciliteren. Mede dankzij zijn zeer vooraanstaande rol hierin, staat Leiden steeds vaker in de top 5 van Nederlandse topsportgemeentes.

Wim de Leeuw is directeur van De Leeuw Groep; een Leidse ondernemer die zich ook in de voorbije crisisjaren onbezoldigd en fanatiek inzette voor vele Leidse goede doelen en de sport.

Leiden Maatschappij Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×