Bij zijn afscheid werd Frans van den Broek d’Obrenan vanmiddag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto's: Gemeente Leiden).

Koninklijke onderscheiding voor Frans van den Broek d’Obrenan

Tijdens een symposium ter ere van zijn afscheid kreeg Frans van den Broek d’Obrenan uit handen van locoburgemeester Paul Dirkse een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Na het afscheidssymposium in het Rijnlands Revalidatiecentrum werd hij, vanwege zijn buitengewone inzet voor de revalidatiesector in Nederland, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans van den Broek d’Obrena was voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijnlands Revalidatie centrum sinds 2004, en sinds 2017 ook voorzitter van het Sophia Revalidatiecentrum in Den Haag. Vanuit zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur zette Frans van den Broek d’Obrenan zich buitengewoon in voor de revalidatiesector en hij leverde een enorme bijdrage aan zowel de bestuurlijk als vakinhoudelijke ontwikkeling van de revalidatiezorg en -sector.

Met grote betrokkenheid zette hij zich in voor talloze landelijke commissies en was hij de drijvende kracht bij de totstandkoming van het Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord. Daarnaast zette hij zich bovengemiddeld in voor de brancheorganisatie Revalidatie Nederland. Hij zat in meerdere commissies, waarbij hij vaak de verantwoordelijke taak van voorzitter op zich nam. De vereniging van revalidatieartsen (VRA) ondersteunde hij met raad en daad – op een haast vaderlijke wijze – bij de vorming van strategievorming van de tak kinderrevalidatie.

Sinds 2009 is hij bestuurslid van Stichting Xenia Hospice. Xenia is speciaal gericht op jonge patiënten met een levensbedreigende ziekte. Als bestuurslid hield hij zich bezig met het verwerven van fondsen en de bedrijfsvoering.

Frans van den Broek d’Obrenan is een bruggenbouwer en een inspirator. Bij al zijn activiteiten staat de patiënt voorop. Hij is een groot motivator om de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk bij de patiënt thuis te organiseren. Hij is hét voorbeeld voor velen binnen de revalidatiesector.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×