Impressies van de nieuwe brandweerkazerne.

Raad omarmt plan brandweerkazerne en apppartementen

Ontwikkelaar Du Prie kan binnen enkele maanden starten met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne met erboven 180 appartementen op de plek aan de Schipholweg waar nu nog het leegstaande postkantoor met sorteercentrum staat. De politiek is blij met het plan en stelt het dinsdag in de raad zonder verdere discussie vast.

Waar partijen doorgaans nogal eens vragen om het niet een tandje minder kan bij nieuwbouw, vinden de raadsleden het hier vooral jammer dat er niet meer en hoger gebouwd kan worden. De locatie langs het spoor leent zich daar prima voor, zo is de gedachte. De molenbiotoop gooit roet in het eten. Hoogbouw op die plek neemt de vierhonderd meter verderop staande Maredijkmolen de wind uit de zeilen en dat mag niet.

In de discussie in de aanloop naar het vaststellen van het bouwplan werden meerdere problemen opgeworpen. Zo was er een wens om de kazerne aan de andere kant van het gebouw te positioneren. Dat blijkt niet te kunnen, de uitrit zou dan ook aan die kant moeten komen en om dat mogelijk te maken zou het oplopende fietspad richting de Merenwijk moeten worden afgegraven. Ook zou het ten koste gaan van een aantal bomen.

Een ander punt van zorg bij gebruikers en eigenaren van panden in de omgeving is de parkeerdruk en de verkeersafwikkeling. Er zijn bij het complex niet voldoende parkeerplekken voor alle bewoners en hun bezoekers. Tenminste niet als je kijkt naar de Leidse parkeernorm zoals die altijd gold bij nieuwbouw. De raad wijkt daar echter bewust van af en zal dat in de toekomst steeds vaker doen om projecten mogelijk te maken die anders niet zouden kunnen. In dit geval is de gedachte dat toekomstige bewoners niet voor niets een woning kiezen naast het spoor. De trein zal voor veel mensen een alternatief zijn.

Een laatste punt is de duurzaamheid van het gebouw. Dat wordt namelijk gerealiseerd in een gebied dat Leiden heeft uitgeroepen tot de toekomstige ‘Duurzaamste kilometer van Nederland‘. Toen de afspraken om dat te bereiken eerder dit jaar werden gemaakt op vastgoedbeurs Provada, was het gebouw echter al ontworpen. De raad heeft daar begrip voor en is bovendien tevreden met de maatregelen die wel worden genomen. Het complex wordt gasloos, krijgt groene daken met zonnepanelen en een deel van de verharding op het terrein wordt verwijderd om plaats te maken voor groen.

 

Advertentie

Leiden Brandweerkazerne Schipholweg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×