Onder meer deze woningen in de Ovidiusstraat gaan over naar Portaal. (Foto: PR).

Portaal koopt 882 huurwoningen van Ymere in Leiden

Woningcorporatie Portaal heeft voor circa 95 miljoen euro een groot deel van het bezit van woningcorporatie Ymere in Leiden overgenomen. Het gaat om 882 woningen, vrijwel allemaal sociale huurwoningen. In juli van dit jaar tekenden beide corporaties al de koopovereenkomst. Nu zijn de woningen ook officieel in bezit van Portaal.

Geen gevolgen voor zittende huurders
De overname heeft geen consequenties voor de zittende huurders. Ze krijgen vanaf nu alleen te maken met een andere corporatie als huiseigenaar. Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over. De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen. Het dagelijks onderhoud, de reparatieverzoeken en verhuur had Ymere al aan Portaal uitbesteed.

Voldoende betaalbare en goede woningen
Portaal noemt de koop van een deel van de Leidse Ymere-portefeuille een logische aanvulling. “Met deze aankoop nemen we onze verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden en continueren we de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare en goede (sociale) huurwoningen voor zittende en toekomstige huurders”, aldus bestuurder Dirk Jan van der Zeep van Portaal.

Met de verkoop van het grootste deel van haar bezit in Leiden wil Ymere zich nu concentreren op een aaneengesloten woningmarktgebied in de noordelijke randstad: de Metropoolregio Amsterdam. De overdracht is in lijn met de nieuwe Woningwet, die grenzen stelt aan het werkgebied van corporaties.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×