In de Leidse regio werkt elke gemeente op dit moment aan een eigen afvalbeleid. (Archieffoto: Sleutelstad).

'Leidse keuze voor nascheiding afval heeft geen invloed op regio'

De keuze van de Leidse gemeenteraad om plastic niet meer apart in te zamelen, staat vooralsnog los van de manier waarop afval in de rest van de regio wordt opgehaald. Dat is het antwoord van de gemeente Oegstgeest op vragen van D66. Het restafval uit Leiden wordt namelijk apart van het al deels gescheiden afval uit de regio naar Rotterdam gebracht.

Sinds 1 januari wordt plastic in de gemeente Leiden niet meer gescheiden ingezameld. Op die manier zouden milieudoelstellingen beter behaald kunnen worden. Voormalig wethouder Paul Laudy zei daar bij het besluit bijna een jaar geleden over dat nascheiding (waarbij de afvalwerker het afval achteraf scheidt) van plastic- en PMD-afval meer oplevert dan een methode waarbij inwoners hun afval zelf scheiden. Laudy: “We zijn dichtbevolkt, hebben een oude binnenstad en veel hoogbouw. Daardoor hebben mensen weinig plek voor aparte bakken.”

‘Nascheiden ook volop gaan benutten’
In de omliggende gemeenten riep die keuze recent echter de vraag op of al het restafval uit de regio niet op één grote hoop terecht komt. “Heeft het voor Oegstgeest dan nog wel zin om afval te scheiden?”, vraagt D66 Oegstgeest zich bijvoorbeeld af. Volgens de gemeente Oegstgeest heeft de beslissing van Leiden daar echter geen invloed op. “We hebben de afvalverwerking gezamenlijk aanbesteed, maar elke gemeente heeft afzonderlijk een contract afgesloten met AVR (de afvalverwerker in Rotterdam, red.).” Het afval uit Leiden blijft daardoor gescheiden van het restafval uit de omliggende gemeentes Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp.

De nieuwe manier van inzamelen in Leiden komt op een moment dat er ook in de regio druk wordt nagedacht over de manier van inzamelen. In Oegstgeest werd een jaar geleden besloten om volledig in te zetten op het vooraf scheiden van afval, maar daar hebben de recente verkiezingen verandering in gebracht. Net als Leiden, wil Oegstgeest ‘de mogelijkheden van nascheiding’ nu ook ‘volop gaan benutten’, waar mogelijk zelfs nog eerder dan dat de contractperiode met afvalverwerker AVR in 2023 afloopt. De gesprekken over een nieuw afvalbeleid zijn daar echter in volle gang, waardoor de gemeente er verder nog niet inhoudelijk op ingaat.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp

Pilot
Ook in Leiderdorp wordt gezocht naar een manier om milieudoelstellingen te halen. In de wijken ’t Heerlijk Recht en Schansen en Dreven werd afgelopen jaar geëxperimenteerd met het ‘omgekeerd inzamelen’ van afval. “De resultaten daarvan worden nu uitgewerkt, waarna de wethouder met een plan zal komen”, aldus burgemeester Laila Driessen. Volgens het Leidsch Dagblad was de pilot in ’t Heerlijk Recht positief, maar heeft het in hoogbouwwijk Schansen en Dreven te weinig restafvalreductie opgeleverd om aan de landelijk doelstellingen te gaan voldoen.

De gemeenteraad van Leiderdorp neemt op 4 maart een besluit over de toekomst van afvalinzameling in het dorp.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×