Oegstgeest gaat afval gescheiden inzamelen

Oegstgeest kiest voor afvalscheiding en ondergronds restafval

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft donderdagavond besloten om afval ‘omgekeerd’ in te gaan zamelen. Dat betekent dat het ophalen van restafval de komende jaren gefaseerd wordt vervangen door het ophalen van PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons). Het restafval moet vanaf 2021/2022 vervolgens naar – nog in te graven – containers worden gebracht. Coalitiepartijen VVD en CDA waren tegen het voorstel, maar coalitiepartner Hart voor Oegstgeest hielp het plan wel aan een meerderheid.

Het besluit van de gemeenteraad zorgt ervoor dat er vanaf 1 januari 2018 naast plastic, ook metaal en drankkartons gescheiden worden opgehaald. “Daarmee hopen we minder restafval te krijgen”, legde wethouder Jos Roeffen (Duurzaamheid) uit. “Daarnaast gaan we in 2021 en 2022 ondergrondse containers maken voor het restafval.” Dat er nog niet direct in ondergrondse containers wordt ge├»nvesteerd heeft te maken met de schuld van de gemeente Oegstgeest. Eerder is namelijk afgesproken dat die niet verder op mag lopen, waardoor er pas vanaf 2020 ruimte is in de begroting.


IJsbrand Terpstra sprak met wethouder Jos Roeffen over de nieuwe plannen

Onderdeel van het nieuwe plan zijn de variabele kosten voor restafval waarmee Oegstgeestenaren te maken gaan krijgen. Dat betekent dat mensen die beter scheiden – en dus minder restafval over houden – minder zullen hoeven te betalen dan mensen met veel restafval. “Hoe we dat er precies gaan doen, of dat per zak of per kilo wordt, gaan we nog uitzoeken en wordt later bekend”, aldus wethouder Roeffen. Volgens hem verandert er voor de gemiddelde Oegstgeestenaar financieel gezien echter niets en zal de afvalstoffenheffing ongeveer gelijk blijven.

De wijzigingen in het afvalbeleid in Oegstgeest zijn het gevolg van de landelijke doelstelling voor vermindering van restafval. Gemeenten moeten volgens die doelstelling streven naar maximaal honderd kilo restafval per huishouden per jaar in 2020. In Oegstgeest zal dit streven naar verwachting in 2023 worden gehaald, op het moment dat 75% van al het afval dan gescheiden wordt ingezameld.

Coalitiepartijen CDA en VVD zijn tegen het voorstel dat afgelopen donderdag werd aangekomen. Volgens hen is het bedrag dat met dit plan gemoeid is, ongeveer drie miljoen euro, te hoog. “Als je mensen laat betalen per keer dat hun grijze bak geleegd wordt, hoef je geen 1,3 miljoen euro aan ondergrondse containers uit te geven”, aldus raadslid Marcus Rolloos van de VVD. Volgens die partij zit niemand daarnaast te wachten op een ondergrondse container voor z’n deur. Het CDA vindt dat de milieuwinst die het plan oplevert niet in verhouding staat tot de kosten en benadrukte het ongemak dat gehandicapten en ouderen zullen gaan ondervinden.


VVD-raadslid Marcus Rolloos in gesprek met IJsbrand Terpstra

Tijdens de bespreking van de plannen in de gemeenteraad heeft wethouder Roeffen, na vragen vanuit de raad, toegezegd om de openingstijden van de gemeentewerf tegen het licht te houden. Volgens Progressief Oegstgeest kunnen ruimere openingstijden, bijvoorbeeld op zaterdagmiddag, namelijk bijdragen aan betere afvalscheiding. Een voorstel van PrO om de gemeente Oegstgeest zich aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie, waar eerder onder andere Leiden zich bij aansloot, kreeg niet voldoende steun van de raad.

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×