(Foto: J.P. Kranenburg).

Iedereen welkom in Protestantse Gemeente Leiderdorp

Afgelopen week besloten alle gemeentebesturen in de Leidse regio om in reactie op de Nederlandse vertaling van de zogenaamde Nashville-verklaring de regenboogvlag te hijsen. Dit weekeinde zette ook het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Leiderdorp die stap en liet bij de kerk in de Hoofdstraat de regenboogvlag in top hijsen.

In een open brief reageren de drie dominees Stephan Kurtzahn, Hester Smits en Esther de Paauw op de Nashville-verklaring. “Want in onze kerk is iedereen welkom”, is de strekking van die brief.

Open Brief Protestantse Gemeente Leiderdorp
De Nashville-verklaring heeft veel onrust veroorzaakt in de samenleving, en ook in de kerken. Een groep behoudende christenen heeft een verklaring ondertekend dat het huwelijk enkel geldt tussen man en vrouw en seksualiteit alleen daarbinnen is toegestaan. Dat standpunt ervaren velen in de samenleving, maar ook in de kerken als kwetsend en onbegrijpelijk.

De ondertekenaars van de Nashville-verklaring beroepen zich op de Bijbel en het christelijk geloof, maar lezen de Bijbel daarbij op een manier die vele andere christenen en onze kerkgemeenschap van Leiderdorp niet delen. De Bijbel is een veelzijdig en eeuwenoud boek dat in een heel andere cultuur is ontstaan dan de onze. Teksten uit die tijd kun je niet zomaar even toepassen op onze tijd. Het lastige van de Bijbel is ook dat je daar heel verschillende standpunten op kunt baseren. Tegelijkertijd is dat ook het mooie: juist de Bijbel laat ons zien dat er niet één perspectief op de werkelijkheid is en dat niemand kan claimen God of het gelijk aan zijn kant te hebben, maar dat je met elkaar in gesprek moet, luisteren naar elkaars waarden en dat wijsheid en gemeenschap groeit als je bereid bent om je eigen meningen ter discussie te stellen.

Onze kerkgemeenschap bestaat al jaren uit mensen met diverse geaardheden en relatievormen. Wij geloven dat Gods liefde de richtlijn is en dat liefde in vele relatievormen onder mensen aanwezig is. Wij voelen ons dan ook verbonden met ieder die zich door deze verklaring voelt gekwetst of uitgesloten. Tegelijkertijd zien we ook dat behoudende christenen met onbegrip en vijandigheid worden geconfronteerd. Het maakt zichtbaar hoe groot de uitdaging is om als samenleving divers te zijn en elkaar als andersdenkend te accepteren. Liefde als richtsnoer vraagt om de sensitiviteit zowel op te komen voor de rechten van de LHBT-gemeenschap als het voorkomen van de uitsluiting van behoudend gelovigen.

Als Protestantse Gemeente proberen wij in Leiderdorp een gemeenschap te zijn waar ieder welkom is, ongeacht ras, geaardheid, relatievorm of mening. Een plek waar we met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar elkaars waarden en waar wijsheid, gemeenschap en liefde groeit.

Weet u van harte welkom in onze kerk!

Namens de Protestantse Gemeente Leiderdorp,
ds. Stephan Kurtzahn, ds. Hester Smits, ds. Esther de Paauw

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×