De integrale aanpak in de Slaaghwijk en het Jacques Urlusplantsoen (JUP) om criminaliteit onder jongeren te voorkomen, wordt uitgebreid tot een stadsbrede aanpak.

College wil twee ton voor aanpak jeugdcriminaliteit

Het Leidse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de werkwijze om criminaliteit onder jongeren te voorkomen, waarbij de jongeren zijn onderverdeeld in vier doelgroepen; te weten ‘High Impact Crime jongeren’, ‘Problematische jeugd’, ‘Risicojongeren’ en ‘Overlastgevende jeugd’.

Het college vraagt de gemeenteraad om een bedrag van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van aanpak inzake die stedelijke jeugdaanpak. Het stadsbestuur geeft met het plan uitvoering aan een motie die vorig jaar juli door de Leidse gemeenteraad werd aangenomen en waarbij werd opgeroepen om een integrale aanpak rondom jeugdoverlast te ontwikkelen. Er is al een integrale aanpak in de Slaaghwijk en het Jacques Urlusplantsoen (JUP) waar de jeugdaanpak en preventie een wezenlijk onderdeel van is, maar het ontbreekt tot nu toe aan een stadsbrede aanpak.

“Aangezien jeugdgroepen dynamisch zijn en zich niet houden aan wijk- of buurtgrenzen, bestaat de behoefte om een integrale jeugdaanpak in het kader van voorkomen van criminaliteit voor de hele stad vorm te geven”, schrijft het college. “De verschillende doelgroepen jongeren lopen in elkaar over. Door in te zetten op preventie kan voorkomen worden dat jongeren later in een ‘zwaardere’ en moeilijkere doelgroep belanden”.

De voorgestelde jeugdaanpak bestaat volgens het stadsbestuur uit een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente waarbij ook oog is voor de sociale omgeving van de betrokken jongeren, zoals gezinssituatie, school, wijk en vrienden.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×