Restaurant De Zijlstroom is een van de plekken waar werklozen een kijkje in de keuken kunnen nemen of kennis te maken met het vak van restaurant kok. (Foto: De Zijlstroom).

Miljoen subsidie voor nieuw arbeidsmarktoffensief binnen Holland Rijnland

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als een van de vijf koploperregio’s en krijgt in die hoedanigheid een miljoen euro subsidie voor het programma ‘Perspectief op Werk’ van SZW. De regio wil meer langdurig werklozen aan een baan helpen en gaat daarom samen met werkgevers aan de slag met een aantal maatwerktrajecten. Overigens ligt het werkloosheidspercentage in onze regio met 4,2 procent lager dan het landelijk gemiddelde.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Yvonne van Delft over de nieuwe manier om langdurig werklozen aan de slag te helpen.

‘Diesel in je bloed’ is een van de trajecten waarop wordt ingezet. Werkzoekenden die willen en kunnen werken, maar niet de juist opleiding hebben, worden gekoppeld aan werkgevers in de transportsector. Als er een klik is, gaat de werkzoekende een opleiding tot chauffeur volgen. Een soortgelijk traject start in de horeca waar op die manier mensen worden geworven om kok te worden. Via ‘Kijkje in de Keuken’ kunnen werklozen ervaren of het vak hen ligt door mee te draaien met koks. Is dat het geval, dan volgt een koksopleiding.

Bij de in te zetten trajecten is het de bedoeling om zeventig werkgevers te koppelen aan honderd langdurig werklozen. Als die langer dan zes maanden aan het werk blijven, is er volgens Van Delft sprake van een succesvol traject. Als de aanpak inderdaad succesvol is, ligt er ook voor 2020 een miljoen in het verschiet.

Advertentie

Leiden Maatschappij Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×