Er wordt druk gewerkt langs de A4. Onder andere om de nieuwe Rijnlandroute aan te laten sluiten op de snelweg. Daarvoor zijn veel bomen gekapt en nam onder meer in Voorschoten de verkeershinder toe. (Foto: Chris de Waard).

CDA-Zuid-Holland wil zonnepanelen op geluidswering A4

De Statenfractie van het CDA Zuid-Holland wil dat de geluidswerende maatregelen die worden genomen langs de A4 bij Voorschoten en Leidschendam-Voorburg worden gecombineerd met het opwekken van duurzame energie. Gisteren kwam GroenLinks Zuid-Holland al met een gelijksoortig pleidooi nadat in Provinciale Staten unaniem een voorstel was aangenomen om binnen twee jaar geluidsschermen langs de snelweg te plaatsen.

CDA-Statenlid Maurits de Haan: “We zullen met de betrokken partijen moeten kijken wat de beste manier is om de geluidswerende voorzieningen te realiseren. Met aandacht voor het behoud van het open, landschappelijke karakter en bij voorkeur te combineren met een duurzame energievoorziening.”

In aanwezigheid van inwoners en actiegroepen uit Voorschoten heeft wethouder Monique Lamers namens de gemeente deze week ingesproken bij de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Zuid Holland. In december 2017 deed ze dat ook al eens. Toen hield ze als fractievoorzitter van GroenLinks Voorschoten een pleidooi namens de voltallige gemeenteraad.

Voorschoten
Ook het CDA in Voorschoten reageert op de aangenomen motie over de geluidsschermen. “In de tweede helft van vorig jaar is de A4 verder verbreed, mede als voorbereiding op de komst van de Rijnlandroute, die vanaf 2022 de A4 met de A44 zal verbinden. Hoewel Voorschoten niet direct aan de A4 gelegen is, heeft de nodige bomenkap er wel voor gezorgd dat het verkeerslawaai voor veel inwoners in de gemeenten is toegenomen. Inwoners van Voorschoten ervaren de geluidsoverlast van de A4 als zeer storend,” aldus de Voorschotense CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk. Ook hij noemt de aanleg van geluidsschermen een prachtige kans om die te combineren met een energie-opwekkende oplossing. “Bijvoorbeeld door een scherm met zonnecellen te plaatsen.”

Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×