CDA-Zuid-Holland wil zonnepanelen op geluidswering A4

10

De Statenfractie van het CDA Zuid-Holland wil dat de geluidswerende maatregelen die worden genomen langs de A4 bij Voorschoten en Leidschendam-Voorburg worden gecombineerd met het opwekken van duurzame energie. Gisteren kwam GroenLinks Zuid-Holland al met een gelijksoortig pleidooi nadat in Provinciale Staten unaniem een voorstel was aangenomen om binnen twee jaar geluidsschermen langs de snelweg te plaatsen.

CDA-Statenlid Maurits de Haan: “We zullen met de betrokken partijen moeten kijken wat de beste manier is om de geluidswerende voorzieningen te realiseren. Met aandacht voor het behoud van het open, landschappelijke karakter en bij voorkeur te combineren met een duurzame energievoorziening.”

In aanwezigheid van inwoners en actiegroepen uit Voorschoten heeft wethouder Monique Lamers namens de gemeente deze week ingesproken bij de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Zuid Holland. In december 2017 deed ze dat ook al eens. Toen hield ze als fractievoorzitter van GroenLinks Voorschoten een pleidooi namens de voltallige gemeenteraad.

Voorschoten
Ook het CDA in Voorschoten reageert op de aangenomen motie over de geluidsschermen. “In de tweede helft van vorig jaar is de A4 verder verbreed, mede als voorbereiding op de komst van de Rijnlandroute, die vanaf 2022 de A4 met de A44 zal verbinden. Hoewel Voorschoten niet direct aan de A4 gelegen is, heeft de nodige bomenkap er wel voor gezorgd dat het verkeerslawaai voor veel inwoners in de gemeenten is toegenomen. Inwoners van Voorschoten ervaren de geluidsoverlast van de A4 als zeer storend,” aldus de Voorschotense CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk. Ook hij noemt de aanleg van geluidsschermen een prachtige kans om die te combineren met een energie-opwekkende oplossing. “Bijvoorbeeld door een scherm met zonnecellen te plaatsen.”

Delen

10 reacties

  1. Allert Goossens

    Wat gaaf. Volgens mij is Rijkswaterstaat de eigenaar van de rijksweg en direct tracé, inclusief bermen en geluidswallen. Dus CDA-Zuid Holland kan van alles willen, maar ze hebben nul zeggenschap hierover. Dat is dan weer jammer. Gewoon een potje populisme dus.

  2. In Leiderdorp is eerder al dergelijk plan falikant tegengewerkt om zonnepaneln op de tunnelbuis te plaatsen en dus eigenlijk mislukt. IKEA deed het zelfde op hun grondgebied. Hoop het voor Voorschoten niet.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline