In de Mirakelsteeg in Leiden werden op straat bonen gedopt voor de conservenfabriek. (Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken).

Gewone Leidenaren gezocht voor levensverhalen

Veel Leidenaren hebben een levensverhaal dat eigenlijk niet verloren mag gaan. Maar tot nu toe zijn deze nauwelijks bewaard voor volgende generaties. De werkgroep ‘Stem van Leiden’ is een initiatief van de Historische Vereniging Oud Leiden in samenwerking met Erfgoed Leiden en Omstreken en de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden.

De leden van de werkgroep leggen verhalen vast van gewone Leidenaren om ze voor de toekomst te bewaren. Veel is bekend over wat belangrijke mensen deden. Bestuurders, burgemeesters en andere bekende persoonlijkheden. Maar veel minder bekend is hoe het dagelijkse leven van de gewone Leidenaar er vroeger uitzag. De werkgroep is nu weer op zoek naar mensen die hun levensgeschiedenis willen vertellen.

Leidenaren en oud-Leidenaren van 75 jaar en ouder die willen vertellen over het leven van vroeger in de stad kunnen zich melden. Leden van de Stem van Leiden komen dan langs voor een interview. Er wordt momenteel vooral gezocht naar vrouwen en mensen die met hun handen hebben gewerkt of bijvoorbeeld in fabrieken. Ook is de werkgroep op zoek naar mensen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen, voor hen geldt een minimum leeftijd van vijfenzestig jaar.

De interviews bestaan uit één of twee gesprekken van ieder maximaal twee uur. Deelnemers geven zelf aan wanneer het wel genoeg is geweest, ook als dit al na een uur is. De interviews worden opgenomen en helemaal uitgeschreven. Alleen uitweidingen die geen betrekking hebben op het levensverhaal, worden daaruit weggelaten.

De uitgewerkte interviews worden opgeslagen in een computer van Erfgoed Leiden en Omstreken. Daar kunnen zij worden geraadpleegd door onderzoekers-wetenschappers én amateurs. Ook de geluidsopnamen van het interview worden opgeslagen bij Erfgoed Leiden. Onderzoekers kunnen de uitgeschreven interviews en de geluidsopnamen gebruiken om te schrijven over uiteenlopende onderwerpen uit het dagelijks leven in het verleden of over de levensloop van ‘gewone’ mensen.

Van de interviews worden korte verhalen gemaakt, die met eventuele foto’s gepubliceerd worden op de website erfgoedleiden.nl en op termijn op die van de Historische Vereniging Oud Leiden. De geluidsopnames en uitgeschreven interviews komen eveneens beschikbaar via deze websites.

Aanmelden kan per email via destemvanleiden@oudleiden.nl.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×