Rabobank houdt filiaal Leiderdorp voorlopig aan

De Rabobank aan de Van Diepeningenlaan in Leiderdorp blijft voorlopig gewoon open. In elk geval heel 2019. Er rezen recent zorgen over de aanwezigheid van de laatste bank in het dorp, nadat sluiting van het bankfiliaal tijdens een bijeenkomst van Leiderdorpse ondernemers aan de orde was gekomen.

De ChristenUnie-SGP in Leiderdorp vroeg het college van burgemeester en wethouders daarop om met de bank in gesprek te gaan over het openhouden van de vestiging. Nadat eerder ABN AMRO het filiaal aan de Statendaalder al afstootte, is de Rabobank nog de enige plek waar ondernemers, en verenigingen hun omzet kunnen afstorten en ook de kerken kunnen zonder bankfiliaal de opbrengst van de zondagse collecte niet kwijt.

Volgens het gemeentebestuur loopt sluiting zo’n vaart niet. “De Rabobank evalueert halfjaarlijks het aantal bezoekers in alle kantoren. Mocht het in de toekomst tot sluiting komen dan wil de bank bekijken hoe ze aanwezig kan blijven in het dorp. Op verzoek van de ChristenUnie-SGP gaat het Leiderdorpse college in gesprek met ABN AMRO, ING en Rabo Bank om te onderzoeken of er een gezamenlijk servicepunt van de banken in het dorp kan komen dat is gericht op het handhaven van de dienstverlening aan de inwoners.”Maar vooralsnog is het niet het uitgangspunt dat de Rabo Bank uit Leiderdorp verdwijnt”, aldus het college.

Economie Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×