Een impressie van het voorliggende bouwplan LEAD Leiden met drie woontorens.

College Leiden: bouwproject LEAD is referendabel

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft aan de hand van de Leidse referendumverordening vastgesteld dat een inleidend referendumverzoek over bouwproject LEAD in Leiden Noord dat een groep bewoners voorbereidt, voldoet aan de richtlijnen die daarvoor gelden. Het onderwerp is derhalve referendabel zoals dat heet. Het college heeft daarover vandaag een brief gestuurd aan de referendumkamer Leiden die zich aanstaande vrijdagmiddag over de aanvraag buigt.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Dirkse over een mogelijk referendum over het bouwproject LEAD Leiden.

De groep belanghebbenden onder aanvoering van Leidenaar Nick Smit is het niet eens met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om nieuwbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan te laten bouwen met het ontwerp dat er nu ligt.

Bij een referendum kunnen alle inwoners van Leiden boven de 18 jaar stemmen of zij het wel of niet eens zijn met het voorstel. Het aanvragen van een referendum is aan veel regels gebonden, die zijn vastgelegd in de referendumverordening. De initiatiefnemers werken nu aan de eerste stap: het verzamelen van minimaal 750 handtekeningen van Leidenaren die ook een referendum willen over LEAD. Uiterlijk op 6 maart geven zij hun verzoek en de lijsten met handtekeningen aan de gemeenteraad. Smith liet eerder deze week aan Sleutelstad weten inmiddels 900 handtekeningen binnen te hebben.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moeten er in de volgende fase maar liefst 5.000 handtekeningen worden opgehaald om het verzoek om een referendum definitief te maken. Voor het verzamelen van deze handtekeningen zorgt de gemeente Leiden voor locaties en een webpagina. Als het definitieve verzoek is gedaan en de raad hiermee heeft ingestemd, kan er een referendum georganiseerd worden door de gemeente over de bouw van de drie woontorens, waarvan de hoogste 115 meter moet worden.

De kosten van een eventueel referendum over LEAD Leiden bedragen vele tonnen. “Je moet eigenlijk een verkiezing organiseren”, zo lichtte wethouder Paul Dirkse dat bedrag na afloop van de collegevergadering vanmiddag toe. “En het referendum kan niet gehouden worden samen met een van de komende verkiezingen voor Provinciale Staten of het Europees Parlement, want daarvoor zijn de termijnen te lang.

De commissie Stedelijke Ontwikkeling van de Leidse gemeenteraad bespreekt aanstaande donderdag het voorstel voor het bouwproject LEAD. Dan gaat het om de inhoud van het voorstel, de raadsleden bespreken met elkaar wat hun ideeën zijn en bereiden voor of zij in de raadsvergadering van 14 maart voorstellen gaan doen voor wijzigingen. In die raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad eerst het referendumverzoek en daarna inhoudelijk het voorstel LEAD.

Bij de bespreking van het verzoek stemt de raad of het inleidend referendumverzoek wordt aangenomen. Als dat zo is, wordt het voorstel LEAD wel besproken maar wordt er nog geen definitief besluit over genomen. De initiatiefnemers kunnen vervolgens een definitief referendumverzoek gaan voorbereiden.

Advertentie

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×