Vijf Statenfracties tekenen duurzaamheidspact

De lijsttrekkers van GroenLinks, PvdA, D66, NIDA, en SP hebben vandaag gezamenlijk een Duurzaamheidspact ondertekend. Hiermee geven zij aan dat de afspraken in het Klimaatakkoord voor hen als een resultaatverplichting gelden, zonder het af te wentelen op inwoners.

De PvdA en D66 stelden voor om dit Duurzaamheidspact te sluiten, om dit als belangrijk provinciaal thema helder voor het voetlicht te brengen, zodat kiezers daar rekening mee houden bij het bepalen van hun stem voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart.

Berend Potjer, lijsttrekker van GroenLinks, benadrukt dat op tijd actie ondernemen essentieel is: “Elke week treuzelen is een verloren week, waarin het klimaatprobleem groter wordt en de oplossingen duurder. Daarom moeten wij zo snel mogelijk aan de slag, mensen de ruimte geven voor eigen initiatieven en bedrijven hun eerlijke deel laten bijdragen. Met dit duurzaamheidspact committeren GroenLinks en de andere ondertekenaars zich aan het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs. Wij hopen dat na de verkiezingen ook de laatste klimaattreuzelaars stoppen met wegkijken en beginnen met aanpakken.”

“Met het Duurzaamheidspact laten we als politieke partijen in Zuid-Holland zien dat we serieus blijven werken om de klimaatverandering tegen te gaan,” aldus Anne Koning, lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen. “Helaas wordt nu soms de indruk gewekt dat inwoners daarvan de dupe worden. Daarom zeggen we helder dat de investeringen niet mogen worden afgewenteld op de inwoners van Zuid-Holland.”

“Onze generatie is de laatste die nog het verschil kan maken in de klimaatverandering”, voegt Ria Oosterop-van Leussen toe, lijsttrekker van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen. “We kunnen niet ontkennen dat de energietransitie geld kost, maar de lusten én de lasten moeten eerlijk verdeeld worden. De Nederlandse samenleving is veerkrachtig genoeg om met dit soort veranderingen om te gaan – dat hebben we al vaker laten zien.”

NIDA zou, als de partij verkozen wordt voor de Provinciale Staten, een nieuwe partij zijn in de provincie Zuid-Holland. Al bij voorbaat maakt de partij duidelijk dat zij werk willen maken van het terugdringen van CO2-uitstoot: “NIDA onderschrijft de doelstellingen voor CO2-reductie zoals geformuleerd in het Klimaat- en Energieakkoord. Alleen een sociale duurzaamheid is werkelijk duurzaam.”

Ook Lies van Aelst, lijsttrekker van de SP tekent mee. “Wat de SP betreft moet de overgang naar minder energieverbruik en schone energie op een rechtvaardige manier, iedereen moet mee kunnen profiteren én de bedrijven moeten ook meebetalen”.

In de verklaring van de partijen staat dat zij zich zullen inzetten om te komen tot de afspraken die in 2015 gemaakt zijn in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin staat dat de aarde niet verder mag opwarmen dan 1,5 graad Celsius. Alle partijen waren uitgenodigd om het pact te ondertekenen.

Advertentie

Duurzaamheid Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×