Milieuraad: hoogbouw in Leiden niet noodzakelijk voor genoeg woningen

13

De Leidse MilieuRaad (LMR) adviseert het College van B en W om zeer terughoudend te zijn met hoogbouw (hoger dan 70 meter) in Leiden. Dat schrijft de raad in een vandaag uitgebracht ongevraagd advies aan het stadsbestuur. De focus kan beter worden gelegd op het realiseren van extra woningen op plekken waar een duurzaamheidsslag wordt gemaakt. “Bij sloop-nieuwbouw of herbouw moet er voor gezorgd worden dat er meer woningen gebouwd worden dan er op die plek aanwezig waren”, schrijft de raad in haar advies.

Het advies komt op het moment dat de besluitvorming rondom een woontoren van 115 meter langs de Willem de Zwijgerlaan in een cruciale fase zit. Over dit LEAD-project wordt deze week namelijk besluitvormend gesproken in de Leidse gemeenteraad en vandaag werd bekend dat er genoeg handtekeningen zijn voor de volgende stap in een referendum over dit onderwerp. De LMR zegt echter dat dit advies daar niet specifiek mee te maken heeft. “Dit advies heeft betrekking op hoogbouw in zijn algemeenheid en is dus niet gerelateerd aan een bepaald project of voorgenomen project. Dat neemt niet weg dat het wel van nut kan zijn”, schrijft de LMR.


Voorzitter Rob Boerée van de Leidse MilieuRaad in gesprek met IJsbrand Terpstra

Zonne-energie
Volgens de gemeentelijke adviesraad is het uitbrengen van dit ongevraagde advies belangrijk omdat de milieuaspecten van hoogbouw onderbelicht blijven in de huidige discussie. “Die milieuaspecten zijn van een zodanige financiële en technische aard, dat de Milieuraad twijfels heeft of een dergelijk gebouw bij de huidige stand der techniek wel gerealiseerd kan worden.” De LMR noemt daarbij onder andere het grote aantal bouwstoffen dat nodig is voor hoogbouw en het gebrekkige dakoppervlak per woning, waardoor minder zonne-energie opgewekt kan worden voor het grote aantal woningen in de flat.

8500 woningen
Liever dan hoogbouw, ziet de LMR dat er gebouwen komen met een maximale hoogte van 70 meter, zoals nu het geval is langs bijvoorbeeld de Willem de Zwijgerlaan, en in lijn met de hoogbouwvisie uit 2007. Hoger bouwen dan die visie zou volgens de adviesraad niet nodig zijn voor het realiseren van 8500 woningen tot 2030; het Leidse deel van de regionale woningbouwopgave. De adviesraad redeneert dat het voldoende is om extra te bouwen op plekken waar een verduurzamingsslag nodig is, ‘zodat de energiebesparing, het aantal woningen en het groen in die gebieden op een
hoger niveau komen te liggen’.

OV-knooppunt
Of het advies van invloed zal zijn op de lopende discussie over de LEAD-torens, is niet direct te zeggen. Het college van B en W redeneert namelijk dat hoogbouw in dit geval nodig is om zo meer groen over te houden en te voldoen aan duurzaamheidsambities. Daarnaast is de gekozen locatie – op het voormalige KPN-terrein en op loopafstand van het station – ook volgens de LMR een geschikte locatie voor hoogbouw. “De ligging van een hoogbouwproject dient gerelateerd te zijn aan OV-knooppunten. Dan is een lage parkeernorm, goed fietsparkeren en parkeren in/onder het gebouw een pré. Ook de gemeenschappelijke alternatieven voor eigen autogebruik zijn hierbij te integreren”, schrijft de raad, die daarmee zelf een aantal elementen van de huidige plannen voor LEAD noemt.

Nota van Uitgangspunten
Fractievoorzitter Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) deed donderdagavond nog wel een verzoek om de bespreking van de Nota van Uitgangspunten voor de LEAD-torens uit te stellen om het uitgebrachte advies zo beter te kunnen bekijken. Hij kreeg daarvoor echter niet genoeg bijval van zijn mede commissieleden. Het dossier is dus, onder toeziend oog van tientallen voor- en tegenstanders van het project, gewoon besproken zoals gepland.

Delen

13 reacties

 1. In en rond Leiden heb je genoeg plekken om mooi en slim te bouwen. Maar zorg ervoor dat het niet oerlelijk en van goedkoop en slechte kwaliteit zijn zoals nog steeds voorkomt. Waardoor geluidsoverlast en ergenis onstaan zoals tot nu toe in heel Nederland het geval is. Kwaliteit en duurzaam bouwen. Daar gaat het om. Goed isolatie voor iedereen. Over 20 jaar moet het nog hip en goed zijn. Maar geen een achtergestelde buurt weer!

  • Ik zou er niet aan moeten denken dat de polders rond Leiden volgebouwd moeten worden. Er moeten woningen bij dan lijkt hoogbouw op de W de Z laan mij een hele goede locatie. En uiteraard wordt er rekening gehouden met duurzaamheid, daar is iedereen nu wel van doordrongen.

 2. D.BRAK
  Zoals u er niet aan moet denken dat de polders rond Leiden volgebouwd moeten worden (want die hebben een enorme schoonheid) moeten wij er niet aan denken dat de W.de Zwijgerlaan wordt vol gebouwd.
  Ik zal u een aantal facetten geven. Over de vijfhonderd appartementen komen op een klein oppervlak aan die W. de Zwijgerlaan en ook aan de rand van de weg. Dat betekent over de vijfhonderd auto’s met visite er nog bij en wij zitten al met parkeerproblemen. Er worden mooie praatjes door de projectontwikkelaar verspreid, dat mensen zullen gaan fietsen. (1700 plaatsen voor fietsen.) Gelooft U dat? Meer dan vijfhonderd auto’s zullen de nu al drukke W.de Zwijgerlaan van nog meer fijnstof voorzien en aan diezelfde W.de Zwijgerlaan hebben al heel veel jonge kinderen last van astma. (geconstateerd). Kinderen spelen op de kleine stukken groen (het Schapenweidje) van Nieuw Leyden en hollen daar de weg al over, waar auto’s soms hard aan komen rijden. Met meer dan vijfhonderd auto’s die hier straks zullen rijden naar de torens, plus de bezorgdiensten voor van alles en nog wat, is het wachten op dodelijke ongelukken met kinderen.
  De aanrijroute van die honderden nieuwe auto’s zal namelijk door de wijk met groen gaan, waar veel kinderen spelen, en zij zullen niet vanaf de W.de Zwijgerlaan gaan omdat dat niet kan. Momenteel heb ik mijn loodgieter op visite, die mij vertelt, hoe verstopt de W. de Zwijgerlaan al bij tijd en wijle zit. Ik sprak een mevrouw die in één van de moderne torens van 70 m hoog woont.
  Zij heeft nu een lichte flat en zon en uitzicht. Als dat met die 115 meter hoge Domtoren door gaat, zit ze in het donker, zonder zon en zonder uitzicht. Het is gecontroleerd door mensen die met het LEAD project te maken hebben, die keken wel even op hun neus. Ze werden geconfronteerd met de realiteit en die is anders dan op papier en in al die holle frases die er worden gebruikt. Ook zij moet er niet aan denken (en zij is niet de enige) dat de toren daar gebouwd gaat worden.
  Laat ik het zó zeggen. Zowel u als de omwonenden van het LEAD project hebben gelijk. Die dingen horen noch bij de W.de Zwijgerlaan op de grens met laagbouw, noch in de polder. Laten we beide zijden van de medaille bekijken en mededogen hebben met elkaars standpunten. Omwonenden hebben tal van aspecten ingebracht, die waarschuwen voor de torens aan de W.de Zwijgerlaan. Dat hebben zij waardig en zonder kwaad van andere groepen te spreken gedaan. Bovendien zijn zij niet tegen hoogbouw, maar niet hoger dan 70 meter. Men moet elkaar in het midden tegenkomen. Géén 115 meter hoog in de prachtige polders, en ook geen 115 meter hoog aan de W.deZwijgerlaan.
  Het is ook niet nodig. Leest u het artikel maar van de Milieu Raad te Leiden. Daar leest u, dat het ook anders kan.
  Zodat iedereen er vrede mee kan hebben, en dat het voor geen enkele groep (zoals de kinderen en gezondheid van mensen) belastend is.

 3. Geboren en getogen Leidenaar op

  Pff nou dit prachtige project zal wel weer tegen gehouden worden door het gepiep van mensen die oorspronkelijk niet eens uit Leiden komen maar zichzelf hebben in gekocht in New Leyden, Groenoord en de koopwoningen langs de Marnixstraat wat vroeger zo’n gezellige volksbuurt was! In vele maquettes van de omgeving stond al hoogbouw van 70+ meter ingetekend op de plaats van oa het oude KPN gebouw. Ik hoop dan ook van harte voor de vele woningzoekenden dat de gemeente gewoon groen licht geeft want het ontwerp is zo gemaakt dat er een minimum van schaduwwerking zal zijn op de omliggende woningen. Het ligt ook niet midden in het Centrum en het is geen 300 meter hoog!

  • G. Slingerland op

   Beste GEBOREN EN GETOGEN LEIDENAAR,
   Dat er op KPN terrein gebouwd zou gaan worden dat is inderdaad wel duidelijk. En zelfs gewenst!
   Dat dit terrein niet in het centrum ligt ben ik ook met u eens.
   En dat 115 meter monder hoog is dan 300 meter, ook daar heeft u gelijk in.
   En dat er een minimum aan schaduwwerking zal zijn, daarin kan ik u redelijk volgen, alhoewel het toch voor een aantal mensen zeer verfvelende consequenties zal hebben!

   Voor de vele woningzoekenden uit Leiden hoop ik echter dat de gemeente dit project uiteindelijk niet door laat gaan. Het aantal woningzoekenden wat in dit project huisvesting zal kunnen vinden zal niet nul zijn, maar wel zeer gering. Hoe hoger je bouwt hoe duurder het wordt. En dit voor starters, éénverdienders, jonge gezinnen, werkende jongeren etc. niet of nauwelijks op te brengen. Er wordt bijv. gen rekening gehouden met de extra hoge servicekosten die in hoogbouw als deze betaald zal moeten worden.

   Tot slot. Het zou fijn zijn als u, voordat u zomaar iets op social media slingert eerst even verifiëert of dit wel klopt! Vele bewoners van van Nieuw Leyden. en Groenoord zijn hier wel degelijk GEBOREN EN GETOGEN. Of anders op z’n minst al jaren inwoner van Leiden! En natuurlijk zal er ook iemand die van buitenaf komt.
   En hier zit nou juist ook een van de bezwaren tegen dit project, De kans is zéér groot dat hier veel meer mensen van buitenaf komen wonen dan Leidenaren zelf.
   Op het KPN/Monuta terrein kan iets beters worden neergezet, voor veel meer woningzoekende Leidenaren.

  • Wim de Leeuw op

   Beste ‘geboren en getogen Leidenaar’, wat maakt jou als ‘oorspronkelijke Leidenaar’ zo anders? Leiden is al bijna 450 jaar een stad die haar karakter (en economie) mede ontleent aan ‘mensen van buiten’. Als morgen alle niet-geboren en niet-getogen maar wel betrokken Leidenaars hun vingers van de stad aftrekken, dan blijft er verdomd weinig overeind staan in deze stad. En waarom zou iemand die vanuit een andere gemeente in Leiden een woning koopt (hoezo zichzelf heeft “ingekocht”???), niets mogen vinden van bebouwing in zijn leefomgeving?????

 4. ik vind het een mooi ontwerp. Tot 200 meter hoog is economisch rendabel, dus er mag wat mij betreft nog wel een stukje op.

  • G. Slingerland op

   Beste JANM,
   Ik ben geen econoom, maar dat tot 200m. hoog bouwen economisch rendabel is, zal ik gemakshalve van je aannemen. Je dacht toch niet dat een projectontwikkelaar iets neer gaat zetten dat NIET economisch rendabel is… Ik neem aan dat jij ook weet dat die projectontwikkelaars wel hele slimme jongens zijn.
   De vraag is dus niet of iets rendabel is of niet, maar wie die economische rendabiliteit kan opbrengen? Hoe hoger je bouwt, hoe duurder het wordt. Dit neemt exponentieel toe, vanaf pak ‘m beet, 50m. à 70m.
   De projectontwikkelaar en de Gemeente Leiden roepen steeds dat er gebouwd wordt voor alle Leidenaren en speciaal voor die Leidenaren die in woningnood zitten. Met dit project heb ik mijn zéér grote twijfels of dit wel zo is. Kunnen de Leidse woningzoekenden deze “toren”hoge prijzen wel opbrengen?

   • Een Leids burger op

    1. Bij die LEAD-toren komt toch 25% sociale woningbouw?
    2. In de hoogte bouwen is nodig als men niet alle nu nog aanwezige ¨groen¨ wil opofferen.

 5. Niet bouwen zou ook een optie moeten zijn. Dat wordt echter nooit overwogen lijkt het.

  Als je verder net zo lang doorvraagt waarom er gebouwd moeten worden kom je uiteindelijk bij 1 oorzaak uit: overbevolking. 18 mln mensen in dit kleine land past gewoon niet. Als je dan nog 1 vraag doorvraagt waarom we met 18 mln mensen leven dan is het antwoord: allochtonen & immigratie.

 6. Met betrekking tot de bouw van de drie LEAD torens aan de W.de Zwijgerlaan te Leiden raad ik de lezer aan, op Google in te tikken: De betonrot in de publieke sector is onhoudbaar, door Randy Martens, econoom en voormalig landelijk partijbestuurslid van de Partij van de Arbeid.
  Hij haalt in zijn tekst verschillende citaten aan van oud-vice voorzitter van de Raad van State en record-formateur dhr Tjeenk Willink, (wel bijgenaamd ‘de onderkoning van Nederland’) die m.i. niet alleen van toepassing zijn op het politieke fort op het Haagse Binnenhof, maar ook op het huidige gemeentelijk college van Leiden inzake het megalomane denken en niet luisteren naar de burger (het publieke domein). Ergo, die dezelfde burger in de kwestie van het LEAD project in onze stad met grote minachting om de tuin heeft geleid door alles van tevoren al met de projectontwikkelaar onder één hoedje te bedisselen, omwonenden niet op gepaste en integere manier te informeren door het zog. ‘participatietraject’ in handen van de belanghebbende projectontwikkelaar te geven en vervolgens alles naast zich neer dreigen te leggen wat Leidse burgers in brachten.
  Vier citaten uit de tekst van R. Martens:
  1. Nederland heeft dringend behoefte aan wat meer wijze oude mannen en vrouwen, die met de wijsheid van hun jaren voorbij de waan van de dag kunnen kijken. Die zijn nu nagenoeg afwezig in Den Haag. (en in gemeentelijke colleges, commentaar inbrenger dezes).
  2. Tjeenk Willink schetst vervolgens één zin wat het manco van de huidige politiek is: “De nadruk kwam steeds meer te liggen op wat de overheid om – financiële redenen – niet meer zou kúnnen doen, niet op wat de overheid in een democratische rechtsorde wel móet doen.” Hierin kunnen we de oorzaak zoeken van het lage vertrouwen in de politiek.
  3. Tjeenk Willink beschrijft hoe de sociale zekerheid, het onderwijs, de volkshuisvesting en de gezondheidszorg zijn aangetast door het denken in winst, verlies en concurrentie. De overheid als bedrijf beschouwen met ‘klanten’ en ‘producten’, kosten en opbrengsten is fundamenteel verkeerd.
  4. “De ‘bv Nederland’ betekent uiteindelijk het failliet van de democratische rechtsorde”, aldus Tjeenk Willink. ——–Einde citaten en met dank aan de heren Martens en Willink.

  Nederlanders zijn niet bepaald op hun achterhoofd gevallen. Zij weten en voelen, dat het werkelijke verhaal achter bijv. de LEAD torens niet gaat over een schreeuwende behoefte aan woningen, maar geld, scoren, persoonlijke voorkeuren en machtsstrijd. Immers, de Leidse Milieuraad wijst erop, dat hoogbouw in Leiden niet noodzakelijk is voor genoeg woningen ! Het hoeft helemaal niet, die torens, het kan ook anders en beter. (lees het artikel van de Milieuraad: hoogbouw in Leiden niet noodzakelijk voor genoeg woningen).
  Het project wordt peperduur en is niet te betalen voor Leidenaars met een kleine portemonnee, als deze soms denken dat de gemeente voor hen op komt. U wordt weer eens in het ootje genomen, lieve mensen. Boven de 70 meter bouwen is peper en peper duur. Er moeten zeer speciale en dure liften in de torens komen, die voor het transport van velen moeten zorgen, en de service kosten zullen de pan uit rijzen. Er zijn talloze aspecten aan dit project die slecht zijn voor onze stad, het verkeer op de W.de Zwijgerlaan, de gezondheid van omwonenden (fijnstof van honderden auto’s erbij) enz. Kleine kinderen die bij en rond de W.de Zwijgerlaan wonen, hebben vaak last van astma.
  Veel Nederlanders die ik ontmoet en bij wie ik vraag naar hun vertrouwen in de politiek (waar de gemeentelijke politiek ook bij in zit) vertellen mij, dat ze tot in hun DNA moe zijn van alle politieke spelletjes, praatjes en arrogantie……Dat zij hun geloof na de constante stroom doorzichtige leugens verloren zijn. Er komt een dag dat politiek Den Haag en veel gemeentelijke overheden hier keihard op afgerekend zullen worden. De mensen die ik vroeg naar hun mening beginnen daar a.s. 20 maart al mee en laten zich niet langer een rad voor ogen draaien.
  Het Leids college zou in mijn achting stijgen als het niet ten hele verdwaalt, maar ten halve keert van dit onnodige en vreselijke plan wat veel ellende gaat veroorzaken.

 7. WIm de Leeuw op

  Ik heb het betooog van de heer Boeréé nu inmiddels drie keer afgeluisterd en begrijp er nog steeds helemaal niets van waarom hoogbouw vanuit milieu-aspecten minder wenselijk zou zijn. En dus vraag ik me af wat de LMR hierbij drijft.
  Blijkbaar zijn er ‘gesprekken’ geweest en ‘stadsgesprekken’ waar de heer Boeréé ‘ook op persoonlijke titel aan heeft meegedaan’. En de uitkomst van die gesprekken is dat er ‘heel veel kan’. En hoogbouw wordt gekenmerkt door een hoog materiaalgebruik en hoge energiekosten. En kost ruimte, ook voor parkeren. En is ‘dus niet de eerste keuze’ als we het ‘beeld van de stad willen behouden’. Ik ben een betrokken Leidenaar en heb het beeld van de stad in de afgelopen 40 jaar ongelofelijk zien veranderen. Ten goede. Dus ik vraag me werkelijk af waarom we persé het huidige beeld zouden moeten willen behouden.
  Ik begrijp NIETS van het advies. Hoogbouw die een hoger beroep doet op ruimtegebruik, ook voor parkeren?????? Als je 200 woningen realiseert in hoogbouw kost dat per definitie minder ruimte. En dat die bewoners ook nog willen parkeren, verandert daar niets aan. En hoogbouw boven de 70 meter die meer energie kost bij (of tijdens?) het bouwen???? Zou dat dan niet opwegen tegen de lagere energiekosten van hoogbouw ten opzichte van laagbouw gedurende de vele decennia waarin het gebouw gebruikt gaat worden????
  Ik krijg ernstig het idee dat de LMR zich voor een karretje van het anti-hoogbouw-offensief heeft laten spannen. En als dat niet het geval is, dan zou ik graag vernemen wat nou PRECIES de milieu-aspecten zijn die hoogbouw minder aantrekkelijk maken dan laagbouw als we met elkaar 8500 woningen in de stad moeten realiseren.

 8. Als er dan hoogbouw moet komen zet er dan iets iconisch neer. Niet die stompzinnige recht-toe-recht-aan torens. Van deze ondingen bestaan er al genoeg. Het oog wil tenslotte ook wat.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline