Een impressie van hoogbouw langs de Willem de Zwijgerlaan. (Foto: Chris de Waard).

Milieuraad: hoogbouw in Leiden niet noodzakelijk voor genoeg woningen

De Leidse MilieuRaad (LMR) adviseert het College van B en W om zeer terughoudend te zijn met hoogbouw (hoger dan 70 meter) in Leiden. Dat schrijft de raad in een vandaag uitgebracht ongevraagd advies aan het stadsbestuur. De focus kan beter worden gelegd op het realiseren van extra woningen op plekken waar een duurzaamheidsslag wordt gemaakt. “Bij sloop-nieuwbouw of herbouw moet er voor gezorgd worden dat er meer woningen gebouwd worden dan er op die plek aanwezig waren”, schrijft de raad in haar advies.

Het advies komt op het moment dat de besluitvorming rondom een woontoren van 115 meter langs de Willem de Zwijgerlaan in een cruciale fase zit. Over dit LEAD-project wordt deze week namelijk besluitvormend gesproken in de Leidse gemeenteraad en vandaag werd bekend dat er genoeg handtekeningen zijn voor de volgende stap in een referendum over dit onderwerp. De LMR zegt echter dat dit advies daar niet specifiek mee te maken heeft. “Dit advies heeft betrekking op hoogbouw in zijn algemeenheid en is dus niet gerelateerd aan een bepaald project of voorgenomen project. Dat neemt niet weg dat het wel van nut kan zijn”, schrijft de LMR.


Voorzitter Rob Boerée van de Leidse MilieuRaad in gesprek met IJsbrand Terpstra

Zonne-energie
Volgens de gemeentelijke adviesraad is het uitbrengen van dit ongevraagde advies belangrijk omdat de milieuaspecten van hoogbouw onderbelicht blijven in de huidige discussie. “Die milieuaspecten zijn van een zodanige financiële en technische aard, dat de Milieuraad twijfels heeft of een dergelijk gebouw bij de huidige stand der techniek wel gerealiseerd kan worden.” De LMR noemt daarbij onder andere het grote aantal bouwstoffen dat nodig is voor hoogbouw en het gebrekkige dakoppervlak per woning, waardoor minder zonne-energie opgewekt kan worden voor het grote aantal woningen in de flat.

8500 woningen
Liever dan hoogbouw, ziet de LMR dat er gebouwen komen met een maximale hoogte van 70 meter, zoals nu het geval is langs bijvoorbeeld de Willem de Zwijgerlaan, en in lijn met de hoogbouwvisie uit 2007. Hoger bouwen dan die visie zou volgens de adviesraad niet nodig zijn voor het realiseren van 8500 woningen tot 2030; het Leidse deel van de regionale woningbouwopgave. De adviesraad redeneert dat het voldoende is om extra te bouwen op plekken waar een verduurzamingsslag nodig is, ‘zodat de energiebesparing, het aantal woningen en het groen in die gebieden op een
hoger niveau komen te liggen’.

OV-knooppunt
Of het advies van invloed zal zijn op de lopende discussie over de LEAD-torens, is niet direct te zeggen. Het college van B en W redeneert namelijk dat hoogbouw in dit geval nodig is om zo meer groen over te houden en te voldoen aan duurzaamheidsambities. Daarnaast is de gekozen locatie – op het voormalige KPN-terrein en op loopafstand van het station – ook volgens de LMR een geschikte locatie voor hoogbouw. “De ligging van een hoogbouwproject dient gerelateerd te zijn aan OV-knooppunten. Dan is een lage parkeernorm, goed fietsparkeren en parkeren in/onder het gebouw een pré. Ook de gemeenschappelijke alternatieven voor eigen autogebruik zijn hierbij te integreren”, schrijft de raad, die daarmee zelf een aantal elementen van de huidige plannen voor LEAD noemt.

Nota van Uitgangspunten
Fractievoorzitter Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) deed donderdagavond nog wel een verzoek om de bespreking van de Nota van Uitgangspunten voor de LEAD-torens uit te stellen om het uitgebrachte advies zo beter te kunnen bekijken. Hij kreeg daarvoor echter niet genoeg bijval van zijn mede commissieleden. Het dossier is dus, onder toeziend oog van tientallen voor- en tegenstanders van het project, gewoon besproken zoals gepland.

Duurzaamheid Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×