De achterzijde van het flatgebouw aan de Agaatlaan wordt aangepast. Onder meer door de twee entrees te verbreden, krijgt het aanzien een meer open karakter.

Portaal-flat Agaatlaan wordt CO2-neutraal

Portaal gaat de Agaatflat in Leiden, met 226 sociale huurflats, renoveren naar nul-op-de-meter met duurzame warmte. In Nederland is dit de eerste hoogbouwflat waar wordt gekozen voor deze oplossing. Het flatgebouw uit 1970 gaat zelf energie opwekken. De woningen behouden hun aansluiting op het warmtenet. Zij krijgen CO2-vrije warmte van energieleverancier Nuon, die gebruik maakt van de restwarmte uit de industrie.

Het flatgebouw uit de jaren ’70 is inmiddels ruim veertig jaar oud. In de afgelopen jaren voerde Portaal volgens eigen zeggen alleen noodzakelijk onderhoud uit. “Nu is het moment waarop forse ingrepen nodig zijn om te zorgen voor comfortabele en energiezuinige woningen”, aldus de corporatie.

Duurzaam verbeteren
In gesprekken met bewoners is in de voorbereiding aandacht geweest voor zaken als tocht-, vocht-, ventilatie- en geluidsproblemen. Ook de inbraakveiligheid en problemen met de riolering kwamen naar voren. Deze punten zijn meegenomen in het renovatieplan dat is opgesteld samen met de bewonerscommissie en de HBV Leiden. Na de grote renovatie zijn de appartementen in het flatgebouw goed geïsoleerd waardoor de woonlasten voor de huurders stabiel blijven. De huur stijgt weliswaar, maar de energiekosten dalen. “Daarbij komt dat, door goed te isoleren, de CO2 uitstoot verminderd. Dat past bij onze duurzaamheidsambitie”, zo laat Portaal weten. Vanaf 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn.

Planning
Van de bewoners heeft 96 procent ingestemd met het renovatieplan. Als de omgevingsvergunning is verleend, verwacht Portaal in mei van dit jaar te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Bébouw Midreth, onderdeel van Bébouw Midreth, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels voert de werkzaamheden in opdracht van Portaal uit. Popma & Ter Steege architecten heeft het plan ontworpen.

Nul-op-de-meter
Door de renovatie wordt de duurzaamheid van de woningen sterk verbeterd. Zo worden de appartementen allemaal ‘nul-op-de-meter’ door onder andere isolerende maatregelen. Ook wordt de ventilatie verbeterd voor een gezonder binnenklimaat en worden de woningen inbraak- en brandveiliger maken waardoor de kans op schade kleiner wordt.

Onderhoudswerkzaamheden in de woning
In de woningen zelf worden de badkamers, keukens en toiletten zo nodig vervangen of gemoderniseerd. Ook worden de keukens voorzien van een inductiekookplaat. Er is na de renovatie geen gas meer in de woningen. De voor-, zij- en achtergevels van het flatgebouw krijgen worden geïsoleerd. Tegen de bestaande gevels van het flatgebouw komen nieuwe isolerende platen en op het geïsoleerde dak worden zonnepanelen geplaatst. Het energielabel wordt minimaal A+.

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×