Het Voorschotense gemeentehuis. (Foto: Chris de Waard).

Initiatiefvoorstel van CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD voor duurzamer accommodatiebeleid

De fracties van CDA Voorschoten, ONS Voorschoten, PvdA Voorschoten en VVD Voorschoten hebben gezamenlijk een initiatief-raadsvoorstel gemaakt voor een samenhangend en duurzaam Voorschotens accommodatiebeleid. De partijen denken daarvoor 40.000 euro nodig te hebben. Dat geld kan worden betaald uit de reserve duurzaamheid. Het voorstel wordt waarschijnlijk op 4 april in de raad besproken.

In het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente wordt gesproken over het bundelen van krachten en het gezamenlijk gebruiken van accommodaties. Daarnaast zullen accommodaties duurzamer moeten worden. Daarnaast wordt er naarstig gezocht wordt ook naar locaties voor woningbouw. “Verschillende uitdagingen die in samenhang moeten worden opgepakt”, aldus de genoemde partijen die daarom vandaag hun initiatiefvoorstel presenteren voor een samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid.

Voorschoten wil een aantrekkelijke en groene woonomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren. Met deze zinsnede uit de begroting 2019 van de gemeente is iedereen het wel eens., maar tegelijkertijd is er veel discussie in ons dorp over hoe dat gerealiseerd moet worden. Door de financiële perikelen van de laatste jaren moest er flink worden bezuinigd. Daardoor staat de gemeente voor een lastige opgave. “Als CDA, ONS Voorschoten, PvdA en VVD zeggen we niet dat we de uitdaging met de accommodaties eenvoudig zullen oplossen. Wel denken we dat er veel winst is te behalen door meer samenhang tussen de verschillende opgaven aan te brengen”, zo schrijven de partijen in een gezamenlijke toelichting op het voorstel.

De partijen willen beginnen met het inventariseren van welke informatie er al is en wat nog extra nodig is voor een samenhangende aanpak waarbij niet alleen naar duurzaamheid wordt gekeken, maar waarbij ook de vraag wordt meegenomen of het vervangen van bijvoorbeeld drie gebouwen door één gebouw met meer en andere faciliteiten niet beter aansluit bij behoeftes en tegelijkertijd doelmatiger is.

Ook willen de vier partijen kijken naar de gebruiksmogelijkheden van bestaande accommodaties en naar de mogelijkheden die een locatie kan bieden als antwoord op de woonopgave. Dit onderzoek moet de basis vormen voor een samenhangend gemeentelijk accommodatiebeleid dat eind van dit jaar klaar moet zijn.

Duurzaamheid Maatschappij Politiek Sport Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×