Wethouder Marleen Damen overhandigt Wim Duinker het beeldje. (Foto's: Gemeente Leiden).

Cornelis Joppensz beeldje voor Wim Duinker

Gistermiddag ontving Wim Duinker uit handen van wethouder Marleen Damen het Cornelis Joppensz beeldje van de stad Leiden. Duinker was sinds 2002 bestuurslid en penningmeester van het Platform Gehandicapten Leiden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Platform in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade nam hij afscheid.

Het Platform Gehandicapten Leiden behartigt de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in de breedste zin van het woord en zet zich zich in voor toegankelijkheid en bereikbaarheid van de openbare ruimte, gebouwen en het sociale domein.

Wim Duinker heeft zich samen met andere bestuursleden zeer actief beziggehouden met de fysieke toegankelijkheid in Leiden. Hij is de man achter de organisatie van de ‘obstakeltochten’ voor ambtenaren en politici. Raadsleden en wethouders moesten zélf ondervinden dat de Kippenbrug een lastig te nemen horde is, dat veel wild geparkeerde fietsen doorgangen belemmeren en dat bijvoorbeeld een blindengeleidelijn midden op de Stationsstraat eindigde.

Ook voorzitter Rianne Peeters van het PGL had een cadeau voor Duinker meegebracht.

Daarnaast deed Duinker onderzoek naar de meest toegankelijke winkel van Leiden en organiseerde mede de jaarlijkse ‘Week van de Toegankelijkheid’ met spandoeken in Breestraat en Haarlemmerstraat. Hij werkte mee aan het project uitlenen van scootmobiels op het Haagwegterrein en hielp bij de beoordeling van invalidenparkeerplaatsen in de binnenstad. Verder leverde hij een kritische inbreng voor de Kadernota Openbare Ruimte 2015 en het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte 2025. Hij was berucht vanwege de grote hoeveel klachten over het Taxiplatform bij het Centraal Station en samen met de Oogvereniging besprak hij veelvuldig de inrichting en functioneren van het busplatform voor Leiden CS.

Het Platform werd in 2015 officieel aangewezen als gesprekspartner van de gemeente bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Wim Duinker heeft als penningmeester bij de projecten van het Platform intensief samengewerkt met de gemeente. Voor ambtenaren was zijn volhardende en kritische punctualiteit soms wel eens lastig, maar leverde toch vooral veel waardering op. Mede door zijn inbreng zijn er in Leiden verbeteringen gekomen in plannen en in de uitvoering.

Het Cornelis Joppensz beeldje wordt bij B&W-besluit toegekend aan Leidenaren die zich langdurig op één of meerdere specifieke terreinen dienstbaar hebben gemaakt voor de stad.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×