Onder andere met een karavaan door de wijk werden een jaar geleden ideeën opgehaald bij wijkbewoners. (Foto: Gemeente Leiden).

College presenteert 'ontwikkelperspectief' voor Leiden Zuidwest

Wethouder Fleur Spijker heeft gisteren het zogeheten ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest gepresenteerd. Iedereen kan de komende tijd reageren op dat toekomstplan voor Leiden Zuidwest. Het ligt van 29 april tot en met 10 juni ter inzage.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de toekomstplannen voor Leiden Zuidwest.

Het ontwikkelperspectief ‘Zuidwest op zijn best’ gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden Zuidwest richting 2040. Dit plan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden. Met het ontwikkelperspectief speelt de gemeente in op de actuele opgaven in Zuidwest en binnen de stad. Bijvoorbeeld de grote vraag naar extra woningen, de groei van het aantal ouderen in de wijk en de toename van hitte en hevigere regenbuien.

Verder maakt Zuidwest voor 2035 de overstap naar een duurzame warmtevoorziening in plaats van aardgas. Op dit moment wordt in de wijk al gewerkt aan nieuwe schoolgebouwen en sportvoorzieningen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in infrastructuur voor warmte, riolering en de herinrichting van de openbare ruimte.

Er worden in het plan vier ontwikkelopgaven beschreven:

• de wijk aantrekkelijker maken als “Place to be”
• de leefomgeving meer duurzaam en gezond maken
• werken aan een sociaal sterkere wijk
• realiseren van een fysiek beter verbonden wijk

Reageren op het ontwikkelperspectief
De inspraakperiode voor het Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest versie 1.0 loopt van 29 april tot en met 10 juni. Tijdens deze zes weken kan er via het inspraakformulier op www.leiden.nl/inspraak worden gereageerd. Na deze periode wordt het ontwerp-ontwikkelperspectief opnieuw door het college behandeld en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad neemt naar verwachting komend najaar een besluit over het plan.

Leiden Zuidwest nu en in 2040.

Meer informatie
Op www.leiden.nl/zuidwest staat meer informatie over het ontwikkelperspectief voor Leiden Zuidwest en de gesprekken die in de afgelopen periode in de wijk hebben plaatsgevonden. Ook staat daar de publieksversie van het Ontwerp-ontwikkelperspectief, waarin de belangrijkste punten uit het plan kort worden weergegeven.

Op 7 mei organiseert de gemeente Leiden een inloopmoment in Buurhuis Vogelvlucht en op 23 mei bij Topaz Zuydtwijck. Allebei de keren tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×