Gemeente, bomenbond en begraafplaats tekenen de overeengekomen aanbevelingen voor een biodivers beheer van Rhijnhof. (Foto: Martine Leewis, via Twitter).

Begraafplaats ecologisch heringericht na kap bomen

In juni 2018 maakte de Bomenbond bezwaar tegen de kap van 44 bomen langs de vijver in het oude gedeelte van de begraafplaats Rhijnhof. Een prachtig verstild plekje dreigde te moeten wijken voor een nieuwe brug.
Een petitie, gestart door Juliana Fintorova, ondersteunde het protest van de Bomenbond. Na de verkiezingen en het aantreden van een nieuw college werd de verleende kapvergunning heroverwogen. Het gebied staat op de Groene Kaart en dat betekent dat kap pas mogelijk is om zwaarwegende redenen.

Het bestuur van begraafplaats Rhijnhof bleef vasthouden aan de uitvoering van haar Masterplan, inclusief de nieuwe brug, de Bomenbond volhardde in haar bezwaar. Om een juridische procedure te voorkomen, stelde de gemeente een bemiddelingstraject voor. Onder leiding van een gecertificeerde mediator hebben de drie partijen nu een oplossing kunnen vinden voor de ontstane patstelling.

“Bij zo’n oplossing is het altijd geven en nemen”, zegt bestuurslid Johan Volkers van de Bomenbond Rijnland. “We hebben ingestemd met de kap, echter op voorwaarde van harde afspraken over het versterken van de natuurwaarden van de begraafplaats als geheel. De natuurwaarden die verloren gaan bij de oude vijver komen daardoor in veelvoud terug”.

Chris de Waard in gesprek met bestuurslid Dick de Vos van de bomenbond Rijnland over de deal op Rhijnhof.

Om het terugbrengen van de natuurwaarden te waarborgen, wordt er op korte termijn een beheerplan opgesteld vanuit een ecologisch perspectief. Uitgangspunt voor dit beheerplan is een tijdens het bemiddelingsproces opgesteld document met aanbevelingen voor biodivers beheer, waaronder nieuwe oeverbeplanting van de vijver die geschikt is voor insecten en als uitvalsbasis dient voor de ijsvogel. Ook wordt de diversiteit aan waterplanten vergroot, worden enkele grasvlakken en nog lege grafpercelen ecologisch ingezaaid en wordt er bij de aanplant van nieuwe bomen gekozen voor inheemse en ecologisch waardevolle soorten. Tenslotte komen er nestkasten bij de urnenwand.

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×