Bestuurder Zuid-Holland weg na achterhouden informatie over warmterotonde

4

Gedeputeerde Han Weber (D66) heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. Dat doet hij nadat hij informatie over de warmterotonde vanuit de Rotterdamse haven naar onder meer Leiden niet met de Provinciale Staten heeft gedeeld. Ambtenaren hielden een belangrijk advies achter, waarvoor Weber nu de politieke verantwoordelijkheid neemt.

De provincie Zuid-Holland wil restwarmte uit de Rotterdamse haven beter gaan benutten. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de warmterotonde waarin restwarmte uit de Rotterdamse haven via ondergrondse leidingen wordt vervoerd naar huishoudens en kassen in de provincie Zuid-Holland. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een vertakking naar Leiden, maar de uitvoering daarvan laat langer op zich wachten dan eerder gepland. Dat komt onder meer door vertraging in de aanbesteding en praktische problemen zoals het vinden van een geschikte plek voor de aan te leggen buizen.

Ontslagbrief
Tijdens een terugblik in dat dossier werd duidelijk dat een belangrijk advies over de warmterotonde vanuit de ambtelijke organisatie niet is doorgestuurd aan Weber, waardoor hij dat niet aan de Provinciale Staten – het controlerend orgaan van de provincie – heeft kunnen toesturen. Daardoor heeft hij zijn informatieplicht niet kunnen nakomen, concludeert hij vandaag. “Hoewel mijn periode als gedeputeerde binnenkort ten einde zou lopen (er zijn onlangs verkiezingen geweest, red.) zie ik mij toch genoodzaakt dit voor mij pijnlijke besluit nu te moeten nemen: het tijdig en volledig informeren van de Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod”, schrijft Weber in zijn ontslagbrief.

Weber heeft zich acht jaar als bestuur en daarvoor 13 jaar als Statenlid voor de provincie ingezet. Commissaris van de Koning Jaap Smit laat weten respect te hebben voor de principiële keuze van Weber. “Het besluit om terug te treden getuigt van politieke moed. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook buitengewoon bedroevend dat we op deze manier afscheid moeten nemen van iemand die ik heb leren kennen als een integere en plezierige collega binnen het college van Gedeputeerde Staten”, aldus Smit.

Geheimhouding
Alle betrokken politici hebben de achtergehouden informatie inmiddels overigens alsnog gekregen. Omdat op de betreffende informatie geheimhouding rust vanwege de aanbesteding van het project, zal die informatie niet openbaar worden gemaakt.

Delen

4 reacties

  1. Frits2019 op

    Dat is heel fatsoenlijk van gedeputeerde Weber, al zit zijn termijn er binnenkort toch op. Maar wat zijn de gevolgen voor de ware schuldigen, namelijk de verantwoordelijke ambtenaren? Blijven die gewoon in functie? Degradatie in rang en salarisschaal zou een verdiende maatregel zijn, en ontslag bij nog een overtreding van de voor hun geldende regels.
    Overigens ben ik zeer benieuwd naar de inhoud van het geheim gehouden document over het (te) grootschalige project. Warmterotonde? Gebakken luchtrotonde misschien? Herinnert iemand zich de gasrotonde nog? Die zou Nederland toch eeuwig warm houden en permanent welvarender en gelukkiger maken?

  2. Glenn Zeelt op

    Bij de energietransitie heeft de provincie een belangrijke rol. Kennelijk wordt dat intern verkeerd ervaren. Zeer triest. Moet je met deze ambtelijke ondersteuning verder.? De bestuurder neemt zijn verantwoordelijkheid, maar zuur is dit wel. Respect.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline