Impressies nieuwbouw Leonardo College.

Nieuwbouw Leonardo College miljoenen duurder en later klaar

Maar liefst vijf miljoen euro extra moet de gemeente Leiden uittrekken voor de nieuwbouw van het Leonardo College dat al jaren wacht op een nieuw schoolgebouw aan de Telderskade in Leiden Zuidwest. “Onder meer door capaciteitsproblemen bij de gemeente is de planvoorbereiding van de nieuwbouw minder voortvarend aangepakt dan gewenst was geweest”, zo laat onderwijswethouder Paul Dirkse die ook financiĆ«n in zijn portefeuille heeft de gemeenteraad weten. Een aangestelde projectmanager moet ervoor zorgen dat het nieuwbouwtraject vanaf nu vlekkeloos verloopt.

Dat lange voortraject heeft niet alleen gevolgen voor de oplevering van de nieuwbouw. Volgens de nieuwe planning is de school nu pas in of kort na de zomer van 2021 klaar. Daarbij is nog geen rekening gehouden met eventuele procedures die aangespannen kunnen worden tegen het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeenteraad eind dit jaar nog moet vaststellen.

Ook zijn de bouwkosten in de tussenliggende periode door de aantrekkende markt fors gestegen. De school zelf valt nu naar verwachting drie miljoen duurder uit. “En daarvoor krijg je niks extra”, constateerde rector Wim van der Veer begin dit jaar nog zuur. Dat de school nu nog jaren langer in het verouderde gebouw aan de Noachstraat moet blijven, helpt ook niet. Dat ziet ook Dirkse die aan de schooldirectie heeft gevraagd welke maatregelen er in en aan het gebouw nodig zijn om een langer verblijf mogelijk te maken.

Dirkse ging er toen nog vanuit dat er in het geheel geen financieel probleem was. “Ik herken me niet in de cijfers van de school,” stelde de onderwijswethouder toen nog stellig. Hij ging er zelfs vanuit geld over te houden van de eerder door de raad beschikbaar gestelde dertien miljoen euro. Hij ging er op basis van de VNG-norm voor onderwijsgebouwen vanuit met 11,6 miljoen euro klaar te zijn.

Naast de drie miljoen die Dirkse nu extra wil uittrekken voor de nieuwbouw, is er naar verwachting ook nog twee miljoen nodig om het kavel aan de Telderskade waar de nieuwbouw moet komen bouwrijp te maken. Dat bedrag is dan wel inclusief de gemeentelijke plankosten. Dat zijn de kosten voor de uren die de ambtenaren moeten maken om het project tot een goed einde te brengen.

De extra miljoenen maakt Dirkse vrij in de kaderbrief 2020-2023. Dat is de meerjarenbegroting waar de raad voor de zomer over beslist. “Uitgangspunt is dat de extra middelen grotendeels beschikbaar komen door prioritering binnen het Investeringsplan Onderwijs, waardoor er slecht beperkt sprake is van een toename van de gemeentelijke lasten,” schrijft Dirkse in een brief aan de raad. Hoeveel geld er echt extra bij moet komen, meldt hij niet. Welke onderwijszaken geen prioriteit meer krijgen en dus op de lange baan geschoven worden evenmin. Ook wil Dirkse extra geld uittrekken voor uitbreiding van de ambtelijke capaciteit om toekomstige bouwprojecten op het gebied van onderwijshuisvesting te begeleiden.

 

Leiden Onderwijs Politiek nieuwbouwleonardo


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×