Aan de overkant van het de Oegstgeesterkanaal moet een groen wandelpad komen, door het gebied dat nu nauwelijks gemaaid wordt. (Foto: Google).

Boosheid over plotselinge aanleg wandelpad Oegstgeesterkanaal na jarenlange radiostilte

Al sinds 2008 wordt er gesproken over een wandelpad langs het Oegstgeesterkanaal. Hoewel de gemeenteraad al meerdere keren instemde met de aanleg ervan, kwam het pad er tot noch toe niet door een gebrek aan geld. Dat geld is er inmiddels wel en dus besloot de gemeente onlangs dat het wandelpad dit najaar wordt aangelegd. Omwonenden vrezen echter dat het wandelpad de natuur gaat verstoren en zijn zeer ontstemd over de manier waarop er met hen over dit plan is gecommuniceerd: een plotseling besluit na een radiostilte van ruim zes jaar.

Het wandelpad aan de noordoever van het Oegstgeesterkanaal moet het mogelijk maken om langs het kanaal naar de Klinkenbergerplas te lopen en zo ‘een ommetje van een kilometer of vijf’ te maken, zoals wethouder Matthijs Huizing het zegt. In 2008 werd er al over gesproken als onderdeel van een provinciaal wandelnetwerk en in 2012 werd, na overleg met omwonenden, besloten dat het wandelpad er zou komen. Tegenstand uit de buurt bleef, maar uiteindelijk was het de financiële situatie van de gemeente die ervoor zorgde dat het plan, dat toen zo’n 60.000 euro kostte, niet doorging.

Hondenuitlaatgebied
Ruim zes jaar later is er nu wel geld beschikbaar en besloot wethouder Huizing onlangs om het besluit van de gemeenteraad, dat in 2012 ‘vooralsnog niet werd uitgevoerd’, nu wel uit te voeren. Hoewel het daardoor niet gaat om een nieuw besluit, heeft dit wel veel stof doen opwaaien in de buurt. Een groep omwonenden meldde zich donderdagavond in het gemeentehuis. “De afgelopen acht jaar zijn er veel meer dieren en plantsoorten bijgekomen. Dat komt omdat er goed voor dat gebied wordt gezorgd”, aldus Arjan in ’t Anker die namens de bewoners insprak in de commissie Ruimte. “Nu wil de gemeente er een hondenuitlaatgebied van maken, daar is niet over nagedacht.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Arjan in ’t Anker die op de Simon Vestdijklaan woont en namens een groep bewoners insprak in de commissie.

Voorlichtingsavond
Ook oud-wethouder Ton Kohlbeck sprak de commissieleden toe. Hij omschrijft het plan als een pad ‘van niks naar nergens’ en benadrukte tijdens zijn – met applaus ontvangen – betoog dat niemand om dit pad heeft gevraagd. “Het kost 100.000 euro voor een plan waar niemand om heeft gevraagd. Je moet dit gewoon niet willen”, zegt hij. Hij maakte zich donderdagavond vooral boos over de manier waarop er door de gemeente over het wandelpad is gecommuniceerd. “Na zes jaar kregen we drie weken geleden opeens een voorlichtingsavond over waarom het wel doorgaat. Zo maak je mensen vals ten opzichte van hun bestuurders.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Ton Kohlbeck, die overigens ook kandidaat-raadslid is voor Progressief Oegstgeest

Een enkel geluid vóór het wandelpad was er ook te horen, dat kwam van het Milieu Educatiecentrum (MEC). “Dit pad vormt een mooie gelegenheid om actief te zijn in de natuur en kan worden gebruikt om naar andere wandelgebieden te komen. We zullen het zeker opnemen in ons wandelprogramma”, zei Marianne Kooijmans over het gemaaide graspad langs het kanaal. Dat sluit aan bij de wens die de gemeente Oegstgeest op haar website uit: de biodiversiteit in het gebied verhogen en wandelaars daarvan via een informatiepaneel op de hoogte brengen.

Dit najaar
Wethouder Huizing erkent dat hij wellicht wat naïef is geweest toen hij na zes jaar besloot om het pad alsnog aan te gaan leggen, zonder dat daarover tussentijds met omwonenden is gesproken. Hij benadrukt echter wel dat er in de tussentijd geen nieuwe besluiten zijn genomen en dat de gemeenteraad juist meerdere keren heeft (her)bevestigd dat het pad er moet komen. “Vanuit onschuld denk je dan op het moment dat er geld is: joepie, dit kunnen we realiseren, maar dan blijken omwonenden al zes jaar niks te hebben gehoord en er moeite mee te hebben. Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden.” Huizing is vooralsnog van plan om het wandelpad dit najaar aan te leggen, niet in de laatste plaats omdat bij uitstel een bijdrage van 32.000 euro van de Leidse Ommelanden komt te vervallen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

Motie
Alleen de gemeenteraad kan nu nog verandering brengen in de toekomst van de oevers van het kanaal. Via een motie zou men de wethouder kunnen oproepen opnieuw met omwonenden in gesprek te gaan en er zou zelfs nog kunnen worden besloten dat het pad er niet komt. “Ik zou nog niet willen zeggen dat het pad er niet moet komen, maar wel dat er opnieuw met omwonenden moet worden gesproken”, zegt fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest), die de VVD oproept om in actie te komen. “Ik vind dat zij, als grote coalitiepartij die ook vragen heeft gesteld, in eerste instantie aan zet zijn om stappen te zetten en daarin medestanders te vinden. Als eenmansfractie in de oppositie zie ik daar niet direct een taak voor mij weggelegd.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Lokaal Oegstgeest-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen

Op 28 mei staat de eerstvolgende gemeenteraad gepland. Dan zal duidelijk worden of de buurt gehoor gaat vinden bij de Oegstgeester politiek.

Oegstgeest Politiek Wandelpad Oegstgeesterkanaal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×