Hogeschool Leiden gaat fors uitbreiden

De Hogeschool Leiden gaat de campus fors uitbreiden met in totaal zo’n 9.200 vierkante meter. Die nieuwbouw wordt zes etages hoog en moet over ruim drie jaar in gebruik genomen worden. Aanleiding voor de uitbreiding is de sterke groei die de hogeschool doormaakt. Zowel in aantal studenten als in de organisatie die nodig is om het onderwijs op een eigentijdse manier vorm te blijven geven. De Hogeschool Leiden heeft momenteel bijna 11.000 studenten en nog eens 1.100 medewerkers. Met de uitbreiding is naar verwachting een slordige dertig miljoen euro gemoeid.

 

De Hogeschool Leiden heeft vandaag enkele impressies getoond van het interieur, de uitstraling en het gebruik van de vernieuwde school.

“Om de vijf beloftes uit ons instellingenplan waar te maken, is de uitbreiding nodig. De campus moet in 2022 voldoende ruimte bieden om een grote diversiteit aan mensen, bachelor- en masteropleidingen en onderwijsactiviteiten onder één dak mogelijk te maken,”zegt Agnita Mur van heet college van bestuur van de Hogeschool Leiden. “Bij actief en voltijds studeren horen ook ontmoeting en contact op de campus.”

Wensen van de gebruikers
Door middel van een enquête zijn al in 2017 alle studenten en medewerkers bevraagd over het gebruik van het huidige gebouw en wensen ten aanzien van uitbreiding. Vorig jaar is een gebruikersgroep samengesteld uit beide groepen. Gezamenlijk hebben ze om de wensen ten aanzien van de functies en de beleving van het gebouw besproken.

De uitbreiding
Architect DP6 heeft een ontwerp gemaakt waarin het bestaande gebouw en de uitbreiding met elkaar worden verbonden door een atrium. De uitbreiding sluit aan op de F-vleugel aan de achterzijde van de hogeschool, ter hoogte van de achteringang en het Grand Café. Het atrium is een ontmoetingsplek, waar ook een extra horecapunt komt. De uitbreiding van zes lagen gaat voorzien in vier functies: ontmoeting, kennisuitwisseling, concentratie en ontspanning.

Identiteit opleidingen en faculteiten zichtbaar
Het gebouw wordt zo opgezet dat de ruimtes en klimaatomstandigheden waar mogelijk modulair kunnen worden aangepast. De eigenheid van de opleidingen en faculteiten komen hierin terug, onder andere door de faculteitskleuren. De eigen uitstraling en onderwijsvisie van de faculteiten en opleidingen geven op die manier ook kleur aan het gebouw.

Bio Science Park
Omdat de hogeschool in het Leiden Bio Science Park ligt, wordt bij uitbreiding van de campus uitgevoerd in overleg met en soms met hulp van de universiteit en gemeente. “Biodiversiteit wordt gestimuleerd in het park en daarom wordt ook meer variëteit in beplanting aangebracht,” zegt Agnita Mur. “Wonen, werken, leren en recreëren zijn activiteiten die we samen met de ons omringende bedrijven en kennisinstellingen willen samenbrengen in dit park. Daar dragen we graag ons steentje aan bij zonder het belang van het geven van hoger beroepsonderwijs uit het oog te verliezen.”

Overbrugging naar nieuwbouw
Ter overbrugging naar augustus 2022 huurt de hogeschool tijdelijk een etage het het gebouw van Heerema aan de Vondellaan 47. Hier zijn verschillende niet-locatiegebonden diensten gehuisvest die eerder in Le Carrefour zaten. Dat is het veelkleurige Achmea-gebouw aan de Dellaertweg. De zesde en zevende verdieping van Le Carrefour worden de komende jaren gebruikt als tijdelijke locatie voor de opleiding informatica van de faculteit Science & Technology.

Groen en bomen
Op de plek waar de nieuwe vleugel wordt gebouwd staan volgens een woordvoerder van de hogeschool geen bomen. Na oplevering van de nieuwbouw wil de onderwijsinstelling juist groen toevoegen.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×