(Archieffoto: Robbert Beurse)

Mogelijk extra belasting om tekort afvalscheiding Zoeterwoude te dekken

Het leek zo mooi voor inwoners van Zoeterwoude: geld besparen door afval te scheiden. Maar ze hebben de hoeveelheid restafval – waarvoor in tegenstelling tot gescheiden afval wel moet worden betaald – zo snel verminderd, dat de gemeente nu in de financiële problemen komt. Jaarlijkse is er 165.000 euro nodig, waarvoor een verhoging van de vaste belasting vooralsnog de enige oplossing oplossing lijkt.

Sinds 2015 werkt de gemeente Zoeterwoude aan het verlagen van de hoeveelheid restafval tot onder de 50kg per huishouden. Dat is een doel waar landelijk naar wordt gestreefd en in Zoeterwoude inmiddels ‘in beeld is gekomen’, laat burgemeester Liesbeth Bloemen weten. De snelle afname van de hoeveelheid restafval komt volgens de gemeente door de keuze om gescheiden afval sinds 2018 gratis op te halen en voor elke grijze zak een extra bedrag te vragen. “De daling van restafval is groter en sneller geweest dan wij hadden verwacht”, concludeert de gemeente nu.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-fractievoorzitter Mathieu Paardekooper

Reden tot juichen is er echter niet, want de inkomsten zijn net zo hard gedaald als de hoeveelheid restafval. “Dat betekent een structurele inkomstendaling”, schrijft de gemeente. In combinatie met (hogere) kosten voor afvalinzameling, levert dat de gemeente in 2019 naar verwachting een tekort van 165.000 euro op. Raadsleden zijn het erover eens dat dat structurele tekort zo snel mogelijk moet worden weggewerkt, maar een oplossing is er nog niet.

‘Stank voor dank’
Het college van b en w stelde donderdagavond voor om de afvalstoffenheffing – een belasting die niet afhankelijk is van de hoeveelheid afval dat een gezin produceert – in 2020 met 24 euro per huishouden te verhogen. In 2021 zou daar dan nog eens 10 euro bovenop komen, waardoor inwoners van Zoeterwoude vanaf dat jaar 160 euro per jaar aan afvalstoffenheffing gaan betalen. “Stank voor dank”, noemt VVD-voorman Mathieu Paardekooper die verhoging, omdat er juist hard is gewerkt aan vermindering van restafval en veel inwoners daarin zijn geslaagd.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met PZ-raadslid Marin Pannebakker

De gemeenteraad wilde dan ook niet tekenen bij het kruisje maar ging donderdagavond op zoek naar alternatieve oplossingen. “Wordt er niet steeds meer gebruik gemaakt van bedrijfsafval?”, vroeg CDA-voorman Arjan Bakx zich bijvoorbeeld af. Hij twijfelt eraan of de hoeveelheid restafval inderdaad zo sterk is gedaald, of dat meer mensen een – veel goedkoper – abonnement op bedrijfsafval hebben genomen. “Als gemeente zijn wij een directe concurrent van Renewi, kunnen we daar niet iets aan doen?”

Gescheiden afval belasten
Zowel het CDA als de VVD pleitte er daarom voor om ook gescheiden afval te belasten. “In 2016 zei het college dat het inleveren van GFT gratis is, maar daar krijgen we nu dus het prijskaartje van gepresenteerd”, foeterde Mathieu Paardekooper (VVD). “Die gratis GFT blijkt een dure kat in de zak.” En als het aan het CDA ligt dan moeten mensen geen afval scheiden omdat het goedkoper is, maar omdat ze duurzamer willen zijn. “Daarom moeten we dit financiële gat op een andere manier dichten dan maar meteen de belasting omhoog te gooien”, aldus Bakx.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met burgemeester Liesbeth Bloemen

Burgemeester Liesbeth Bloemen, verantwoordelijk voor het afvalbeleid, wijst er overigens op dat een gemiddeld gezin in 2013 nog 213,11 euro betaalde, waardoor gezinnen met een belastingverhoging tot 160 euro op lange termijn alsnog goedkoper uit zijn. “En dan hebben we de service in de afgelopen jaren ook nog verbeterd”, zegt ze enthousiast. “Ik kan dit wel uitleggen aan het dorp.” Het vinden van een andere oplossing dan het verhogen van de belastingen laat ze dan ook aan de gemeenteraad over. “Ik ga dat niet doen”, zei ze stellig.

Ander pasjessysteem
Bloemen gaat wel kijken of er een nieuw systeem kan komen voor het inleveren van restafval, waardoor die kosten omlaag kunnen. Nu betalen mensen achteraf via de Belastingsamenwerking Gouw-Rijnland (BSGR) en dat kost de gemeente jaar 33.000 euro. Daarnaast int de BSGR geen bedragen onder de 5 euro, waardoor Zoeterwoude ook nog eens 8.000 euro misloopt. “Al vanaf het begin zou ik graag een soort OV-chipkaart willen waarmee je elke keer direct afrekent. Elke euro die we in onze zak kunnen houden, is er één”, zegt ze over de mogelijke kostenbesparing.

De invoering van een nieuw pasjessysteem is overigens niet zomaar geregeld en neemt in ieder geval een aantal jaren in beslag. De gemeenteraad beslist op een later moment op welke manier het financiële gat gedicht kan worden.

Duurzaamheid Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×