Ruime raadsmeerderheid akkoord met Nota van Uitgangspunten Lead Leiden

45

Met de stemmen van het CDA, de Partij Sleutelstad, de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie tegen is de Leidse gemeenteraad vanavond akkoord gegaan met de plannen voor de Lead woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden Noord. Daarmee stemde een royale meerderheid van 26 van de 39 raadsleden in met de plannen van de Rotterdamse ontwikkelaar Red Company die er circa 535 appartementen wil realiseren.

Stemming niet uitgesteld
Een poging van de Partij Sleutelstad om de stemming over Lead Leiden voor onbepaalde tijd van de agenda te halen mislukte. Dat voorstel werd alleen gesteund door de fractie van de SP. Fractievoorzitter Maarten Kersten is bang dat de gemeenten fouten heeft gemaakt in de procedure rond de levering van de benodigde grond aan de ontwikkelaar. Fouten die de gemeente voor enorme kosten kunnen stellen als tegenstanders van het plan naar de rechter stappen en in het gelijk worden gesteld.

College ziet geen problemen
Namens het college verwees bouwwethouder Fleur Spijker alle bezwaren van de PS naar het rijk der fabelen. Zo had de verkoop aan Red Company volgens omwonenden Europees aanbesteed moeten worden. Ze baseren zich daarbij op stukken die ze in handen kregen door een beroep te doen op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Volgens Spijker worden de verkeerde conclusies getrokken en is er geen enkel probleem met de voorgenomen deal.

Miljoenenstrop voor gemeente dreigt volgens juriste
Jurist Annouk van Nunen die ook in de buurt woont schrijft dat ze via de Wob inmiddels informatie boven tafel heeft gekregen, waaruit steeds meer ‘harde aanwijzingen’ naar voren komen dat Lead geen privaat initiatief van de projectontwikkelaar meer kan worden genoemd.

“Lead is een project waarin de belangen van de gemeente Leiden bij realisatie daarvan steeds meer lijken toe te nemen. Op advies van een Hoogleraar aanbestedingsrecht zullen wij direct na sluiting van de ‘koopovereenkomst Lead III’ een klacht in deze kwestie indienen bij het Europese Hof,” zegt Van Nunen die denkt dat gemeente Leiden afstevent op een miljoenenstrop als het Europese Hof de bezwaarmakers in het gelijk stelt voor wat betreft schending van de Europese aanbestedingsregels. “Dan is de schade voor de Gemeente Leiden niet te overzien. De projectontwikkelaar zal naar alle waarschijnlijkheid planschade, gederfde winst en imagoschade claimen. Schade waarvoor de Leidse burger zal opdraaien.”

Volgens wethouder Spijker is zijn de beweringen oud nieuws en al in februari met de raad besproken. “Ten eerste is er nog helemaal niets verkocht aan Red Company. Eerst moesten de de participatie afronden en de Nota van uitgangspunten vaststellen. Dat is dus vanavond gebeurd. Volgens Spijker draagt het plan van Red Company verder bij aan  het behalen van een maatschappelijke doelstelling, wordt de grond voor een marktconforme prijs verkocht aan de ontwikkelaar en wordt die waarde bovendien nog eens geborgd door er een onafhankelijke taxatie op los te laten om zeker te weten dat de grond niet te goedkoop in andere handen over gaat. Er zou dan sprake kunnen zijn van staatssteun en dat is verboden.

Volgens Spijker is er bovendien helemaal geen sprake van een aanbestedingsverplichting. “Als Red Company niet binnen achttien maanden start met de ontwikkeling dan moeten ze de grond terugleveren. Als je zo’n bepaling opneemt, is er geen sprake van een aanbestedingsplicht.” Het college ziet dan ook geen enkele reden voor nader onderzoek of verder uitstel. Red Company kan nu verder met heet uitwerken van de plannen. Pas in die volgende fase komen zaken als verkeersafwikkeling en parkeerdruk aan de orde en kan de raad daar nadere voorwaarden aan verbinden.

Delen

45 reacties

 1. Een Leids burger op

  In het Leids Dagblad van vandaag wordt ook in een artikel de impliciete suggestie gewekt dat er prijsafspraken m.b.t. de bouwgrond voor die Lead-torens zouden zijn gemaakt.
  Maar een duidelijk bewijs daarvan ontbreekt vooralsnog.
  Daarom is het goed dat de meerderheid van de Raad , ondanks de vertraging door tegenstanders met een referendum dat niet eens doorging, toch heeft ingestemd met dit plan.

  • Wraakzuchtige omwonenden zadelen medeburgers op met miljoenen claim.
   Bedankt mensen, zo wordt de woningnood niet echt opgelost. De projectontwikkelaar krijgt ons geld en hoeft daar niks voor te doen.

 2. Adinda Slingerland-Telkamp

  Volgens verwachting, maar toch teleurstellend. De ingeslagen weg door buurtbewoners en wijkvereniging wordt echter voortgezet in de hoop op aanpassingen of een alternatief bouwplan met normalere proporties, betaalbaardere woningen en oplossingen voor een betere ontsluiting.

  • Ho,ho, rustig aan, eerst archeologisch onderzoek doen. MIsschien stond er al een romeinse toren langs de Limes. Lekker op ons gemak uitgraven en reconstrueren. Want die Romeinen waren heel slimme lieden met een helicopter view.

   • Een Leids burger op

    Zelfs de Romeinen hadden al een Rijnlandroute hoor Hubert, IS het niet? 🙂
    Archeologisch omderzoek was destijds nodig in de wijk Roomburg waar wijlen PvdA-wethouder Wiiteman toen een (aso)-AZC wilde laten bouwen wat dus niet doorging.
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Matilo
    Bij de Willem de Zwijgerlaan verwacht ik geen romeinse nederzettingen hoor. …..

 3. Als mevrouw van Nunen zo bang is voor een miljoenenstrop voor de gemeente Leiden, zou je natuurlijk ook gewoon niet kunnen gaan procederen. Bespaart ze de Leidse burgers een hoop geld, want dat die moeten dat volgens haar gaan betalen als ze de procedure zouden winnen.

  • Een Leids burger op

   Laat van Nunen eerst maar eens met keiharde bewijzen komen.
   Ik zie het vooralsnog als weer een poging , na dat referendum dat er niet kwam, om te trachten de bouw van die Lead-torens zoveel mogelijk te vertragen.

   • Het is de vraag of de gemeente de bouw kan afdwingen met een clausule dat de grond teruggeven moet worden als er binnen een periode niet gebouwd wordt.
    Zo ja, dan is het aanbestedingsplichtig.

    • Een Leids burger op

     Ik denk dat het niet aan Red Company (de bouwers van die Lead-torens) zal liggen om de ontwikkeling van de bouw binnen de 18 maanden te willen starten. Die heeft er juist geen belang bij als de opdracht alsnog uiteindelijk naar iemand anders zou gaan.

  • Daan sloosie op

   Van mij mogen ze vandaag nog beginnen met de bouw want er is al vertraging genoeg geweest!

 4. Sonja Prins-Gerichhausen

  Hoop dat Spijker gelijk heeft zo niet moet zij zelf maar voor de kosten opdraaien en dit niet verhalen bij de Leidse burgers. We zullen zien wie er gelijk heeft. De soap gaat door.
  Ja iedereen moet wonen daar is geen twijfel over mogelijk. Maar tegen welke prijs

 5. Jan Jaap geboren&getogen Lêijûnaar op

  Wat een geweldig nieuws dit!!! Gelukkig laat de gemeente zich niet bij elk project compleet ombuigen door linkse rakkers maar durft het zelf ook beslissingen te nemen, hoop dat ze zsm beginnen met de bouw want LEAD is een fantastische aanwinst voor de stad en Leiden Noord.

 6. Patrick van Dorp op

  Lang leve de democratie, laat je niet gijzelen door de nimby’s. Bouwen maar!

 7. Stenzel Denzel

  Wat een geweldig nieuws🎉 LEAD in de huidige vorm is een absolute aanwinst voor Leiden en zet daarmee de stad weer een beetje op de kaart! Gelukkig vind de gemeenteraad ook dat 115 meter prima kan in onze stad zeker op die locatie ver buiten het Centrum, het zal Leiden-Noord als stadsdeel ook wat extra allure geven dus hoop dat de bouw snel kan beginnen!

 8. Heeft de burger in het beleid over de bouwhoogte in Leiden ook de mogelijkheid om de eis te stellen dat een woontoren bijvoorbeeld maar 60 meter hoog wordt gebouwd of zijn er alleen uitzonderingen naar boven mogelijk?

  • Een Leids burger op

   Er komen drie woontorens van 65,85 en 115 meter hoog.
   Die van 65 meter valt dus binnen de verouderde hoogbouwvisie uit 2007 waar een max. hoogte van 70 meter geldt en is dus al enkele meters lager.
   Maar ook in de huidige woonbouwvisie (die uit 2007 dus) zijn uitzonderingen mogelijk.

 9. Annouk van Nunen vertoont nimby-gedrag en die schik lijkt te vinden in het dwarszitten van de Leidse samenleving. Verhuis lekker zou ik zeggen.
  .
  Fijn dat de volgende stap gezet is. Hopelijk gaat de eerste paal snel de grond in.

 10. Goed om te lezen dat de overgrote meerderheid van voorstanders ook eens gehoord word in een project als deze en er gelukkig gewoon gebouwd mag worden.

  • Als de wethouder slim is past ze het beleid aan en jaagt dat door de gemeenteraad als de meerderheid voor is.
   Beetje onzinnig om met oud beleid te blijven werken en steeds maar uitzonderingen te blijven maken.

 11. Annouk van Nunen heeft een groot hart voor rechtvaardigheid !
  Het gaat hier om openheid en oprechtheid, en de gemeente Leiden incl. mevr. Spijker zijn sneaky bezig geweest.
  Zij hebben de democratische regels naar de Leidenaren aan hun laars gelapt. Er was noch openheid noch oprechtheid in hun benadering, en zij vochten/’vechten helemaal niet voor de Leidenaar met de smalle beurs, ook al denken velen dat.
  De Dalai Lama vindt de democratie de beste staatsvorm, zei hij toen hij een bezoek aan Nederland bracht. En velen staan daar zelf ook achter.
  Maar de democratie wordt in deze periode van de geschiedenis, overal en nergens met voeten getreden.
  En als je ondemocratisch gedrag van bijv. een gemeente wilt corrigeren, ben je een racist, fascist, een nimby en noem maar op. Wat een droevige reacties, als je die woorden gebruikt ! Dat gescheld. We zijn allemaal maar mensen, of je tot de voor- of tegenstanders behoort. We krijgen in onze levens allemaal met verdriet en geluk te maken. We willen allemaal zo gelukkig mogelijk leven. We laten allemaal veren in ons leven of je nu voor- of tegenstander van Lead bent. Elk huisje heeft zijn kruisje, zegt een oud spreekwoord.
  Laten we dus eens niet zo schelden, en elkaar t e n m i n s t e fatsoenlijk te woord staan. ik vind het gewoon afschuwelijk wat ik steeds in meervoud gelezen heb op deze inzendingen, de goeden niet te na gekomen.

  • Racist, fascist en nimby in een zin benoemen. U maakt de godwin van de dag met uw plempsel.

  • Leiden-Noord op

   Hahaha bizonder om te lezen hoe agressief de tegenstanders weer worden omdat ze hun zin niet konden doordrijven haha. Wtf heeft racisme en spreken voor de gehele Leidse bevolking (terwijl slecht nog geen 4% tegen het huidige plan was was op een aantal van 125.000 inwoners) nou te maken met een prachtig nieuwbouw project? Vast blijven houden aan prehistorische afspraken in dit geval niet hoger bouwen dan 70 meter gaat echt nergens over mensen! Je woont in een grote stad daar vind nou eenmaal groei en verandering plaats! Als je naar de kaart van Leiden kijkt dan oogt alleen al het aan elkaar gebouwd gebied van Leiden met Leiderdorp Zoeterwoude Voorschoten en Oegstgeest al als 1 stad, door nalatigheid van vorige colleges is dat helaas nog niet 1 stad en ligt Leiden nog altijd ingeklemd tussen deze randgemeenten! Het oogt en draait als een stad met meer inwoners dan Eindhoven (zogenaamde 5e stad van Nederland) maar functioneert helaas door falend beleid niet zo. 115 meter kan dan ook prima in een stad als Leiden en van mij mag de hoogste toren zelfs naar de 150 meter!

 12. Van Deutekom op

  Fantastisch nieuws. Een landmark als deze zou absoluut niet misstaan op die locatie, top besluit van de gemeente, ik zeg snel bouwen.

 13. Veronica van den Oord

  Goed en wijs besluit! Huur woningen, ook in het hogere segment zijn hard nodig en 115 meter kan prima in een stad als Leiden zeker op die locatie buiten het oude centrum. Ik zeg bouwen maar😁🎈

 14. Willem van Es op

  Van mij mag LEAD II er ook komen, verder langs de WdZwijgerlaan. Dus iets van 130/145/160 meter!

  • Als mw spijker jurist is, zal ze blij zijn met de actie van mw van Nunen. Want niet alleen de overheid bewaakt de rechtstaat. Burgers zijn daarbij nodig. je moet wel een motivatie hebben om daar tijd en energie in te steken. toevallig in de buurt wonen kan een motivatie zijn.

   • Media eend op

    Hopelijk is dit het einde van de hele ophef omtrent het project en kan er gewoon gebouwd worden.

 15. Woningnood.. Tja je nood moet wel heel hoog zijn wil je in zo een puist van een flat gaan wonen. Lekker hoog zodat 30.000 mensen op je balkonnetje kunnen kijken. Als er al een balkonnetje op zit. Worden de ramen dichtgelast ivm springers? Maar da’s weer onhandig als er een keer brand uitbreekt. Voor mij persoonlijk een nachtmerrie zo een hoog gebouw. Als je ernaar kijkt word je duizelig en ik snap de buurtbewoners helemaal. Opeens zo’n fallus in je achtertuintje. Vanaf mijn balkon 2 km verderop zie ik gelukkig ook nog de bovenste 30 verdiepingen van dit stukje achteruitschrijdend inzicht. En al die mensen die zo positief reageren hier, stuur ze vast een huurcontract. Kijken hoe snel ze tekenen. Not. Ze vinden het alleen prettig omdat ze denken dat de druk verlicht wordt op de markt zodat zij naar een wél fijne woning kunnen.

  • Stevenshofdame op

   Je hebt helemaal gelijk Koos. Ja, een fallus in je achtertuin is wel een goede vergelijking, maar naar de bijna 115 meter lange en superslanke wethouder Spijker wordt dit bouwelement al enige tijd “De Spijker” genoemd… Maar het is niet alleen dat je duizelig wordt van die paal in je achtertuin. Ik ben laatst eens door de wijk gefietst en heb me de combinatie van alle drie die torens naast elkaar gevisualiseerd: 65, 85 en 115 meter! Dan zie je opeens dat dat nog zo jonge Leidse stedebouwkundige pareltje Nieuw Leyden opeens in de wieg gesmoord wordt. Die drie torens samen vormen een wanstaltige schaduwwand die de oostzijde van dat gezellige en sierlijke buurtje grimmig en massief afsluit..En ook een goed deel van de naastgelegen oudere wijken van Leiden-Noord domineert. En over je correcte slotzin: die druk wordt helemaal niet eens verlicht, want elke architect en projectontwikkelaar kan de door jou genoemde positivo’s vertellen, dat boven de 70 meter bouwen, alleen is voor de rijken van de Zuidas (die in Amsterdam niet meer terechtkunnen) en de expats van het Bio Science Park ‘

 16. Een inwoner van Leiden op

  @Koos Slapeloos: goed geschreven! Helemaal mee eens! Meeste voorstanders die al een prima huis hebben, zullen daar zelf inderdaad niet naar toe verkassen en anderen hun huidige huis gunnen. Je zal tegen die hoge torens aan moeten kijken. En voor de voorstanders: nee, ik heb niks met het referendum etc te maken gehad, woon zelfs niet in de buurt van die locatie. Maar kan me goed voorstellen dat de buurtbewoners aldaar die torens niet willen.

 17. De woningen van LEAD moeten betaalbaar worden voor iedereen, maar als gewone nieuwbouw in een jaar al 17 procent duurder is geworden hoe duur wordt dan extreme hoogbouw?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline