De publieke tribune was weer flink gevuld tijdens de behandeling van het voorstel voor de herinrichting van het Roomburgerpark. (Foto's: Chris de Waard).

Raad maakt 'groene keuze' voor Park Roomburg met misschien uitbreiding hockey

Niet alleen het Park Roomburg zelf, maar ook de directe omgeving van het park moet worden vergroend. Dat wil een meerderheid van de Leidse gemeenteraad die het college via een door GroenLinks, CDA, D66 en de Partij Sleutelstad ingediend amendement de opdracht geeft om breder te kijken dan alleen het park zelf.

Chris de Waard sprak na afloop van de raadsbehandeling met de verschillende betrokkenen.

Wethouder Dirkse gaat nu een inrichtingsplan maken voor het hele gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en de Kanaalweg om te komen tot een wijksportpark. Of daarin ruimte is voor een extra hockeyveld staat niet vooraf vast. Wel dat de biodiversiteit van het totale gebied moet toenemen, evenals de klimaatadaptatie en de mogelijkheid voor ongebonden sport. Verder moeten de tennisvereniging en de speeltuin behouden blijven. De speeltuin niet per se op dezelfde plek. De financiering tenslotte, moet niet alleen komen uit het sportbudget van de gemeente en de mogelijkheden voor cofinanciering moeten worden onderzocht.


De raad moest vanavond een beslissing nemen over de plannen die het college maakte op basis van een haalbaarheidsonderzoek dat eerder werd gedaan naar het opnieuw inrichten van het Roomburgerpark, waarbij ook een extra hockeyveld zou worden aangelegd. “Het college heeft robuust werk geleverd en het aangedurfd om een voorkeursscenario aan u voor te leggen,” zei wethouder Dirkse vanavond bij de bespreking van alle voorstellen die door verschillende partijen werden gedaan. De nu aangenomen wijzigingsvoorstellen noemt hij uitdagend maar uitvoerbaar.

Een lastige vindt hij de opdracht om ook de parkbeleving mee te nemen in het nu op te stellen herinrichtingsplan. “Hoe gaan we die vaststellen,” zo vroeg hij zich af om er direct ook een voorstel aan te koppelen. “Dat moeten we dan doen met een nieuwe groep mensen, evenwichtig van samenstelling.”

Voorstanders van een groen park maakten gisteren met een drone deze beelden om aan te geven hoeveel ruimte een extra hockeyveld in het park in zou nemen. (Linkje).

Minimumvariant onderzocht
Een oproep van de CDA om ook een minimumvariant te onderzoeken werd ook gesteund door een meerderheid van de raad. in het voorstel dat aan dat verzoek ten gronddslag ligt, komt er een extra hockkeyveld op de plek waar nu een kunstgras trapveldje ligt.

Sportpark Cronesteinkade
De aanleg van een vijfde multifunctioneel sportveld op het terrein van korfbalclub Trigon is van de baan. Het sportpark wordt in de huidige vorm behouden en het voortbestaan van stadstuinderij Het Zoete Land wordt binnen het huidige sportpark verankerd.

Leiden Maatschappij Politiek Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×