In de raadscommissie werd donderdagavond gesproken over de perspectiefnota. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Coalitie Oegstgeest verdeeld over keuze tussen extra belastingen of verder bezuinigen

Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke eigendommen en flinke investeringen in onderwijshuisvesting zorgen in Oegstgeest voor een financiële uitdaging. De ambitie om de gemeenteschuld te laten dalen is inmiddels al uit zicht en coalitiepartijen VVD, CDA en Progressief Oegstgeest (PrO) moeten op zoek naar extra geld. Of dat moet komen uit bezuinigingen of uit hogere belastingen is een vraag waarover zowel voor als achter de schermen nog druk wordt gediscussieerd en waarover de meningen binnen de coalitie sterk uiteenlopen.

Doordat het verlagen van de gemeenteschuld afgelopen jaren de hoogste prioriteit had in Oegstgeest, zijn investeringen uitgesteld en is noodzakelijk onderhoud niet gepleegd. Het resultaat daarvan wordt nu zichtbaar. In de perspectiefnota 2020-2023 neemt de schuld de komende jaren weer toe. Daarnaast is er door een lagere bijdrage uit het gemeentefonds jaarlijks nog eens een extra bedrag van meerdere tonnen nodig om de begroting op de lange termijn sluitend te krijgen.

Toekomst
Voor het rond krijgen van de begroting zijn twee opties: hogere belastingen of extra bezuinigen. Als het aan PrO ligt dan kan er niks meer worden bezuinigd en moet er naar de inkomstenkant worden gekeken. Fractievoorzitter Melanie van Driel spreekt van een ‘fragiele begroting’ waar ‘in gemeenten om ons voor naar de inkomstenkant wordt gekeken’. “Het moet niet alleen prettig zijn voor mensen die hier nu wonen, maar ook voor mensen in de toekomst”, zegt Van Driel met het oog op de toenemende gemeenteschuld en partijen die niet naar hogere belastingen willen kijken om die in bedwang te houden. Haar verhaal krijgt bijval van oppositiepartijen D66 en Hart voor Oegstgeest.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met woordvoerders van VVD, CDA, PrO, D66 en Hart voor Oegstgeest

Aan de rechterkant van de coalitie klinkt echter een heel ander verhaal. Het CDA ziet niks in het verhogen van de belastingen en stelt als bezuiningsmaatregel voor om een deel van het onderhoud aan gemeentelijke eigendommen – dat als gevolg van eerdere bezuinigingen nu flink achterloopt – wederom uit te stellen. “Ik vind dat je het verplicht bent aan de inwoners om eerst te bekijken of je geld dat je hebt, goed uitgeeft”, aldus CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk. Ook de VVD bezuinigt liever dan dat het de onroerendezaakbelasting (ozb) verhoogt, al pleiten de liberalen nog wel voor een verhoging van de belasting op leegstaande gebouwen.

Gelegenheidscoalitie
Nog verder bezuinigen levert echter een bedreiging op voor de voorzieningen in het dorp, vindt Hart voor Oegstgeest. “Bezuinigen hebben we de afgelopen zes jaar al gedaan, we komen nu op een grens waarbij de leefbaarheid in gevaar komt”, aldus fractievoorzitter Frits van Dissel. Als het aan zijn partij ligt worden de aandelen Alliander van de gemeente alsnog verkocht, ondanks dat de gemeenteraad twee maanden geleden anders besloot. “Wij zien het niet als taak van de gemeente om aandelen te beheren. Het gaat daarnaast om aandelen van een bedrijf in de energiesector, je kunt je afvragen hoe waardevol die aandelen zijn. Dat is een risico”, aldus Van Dissel.

Ook D66 hekelt de opstelling van de coalitiepartijen en het college, die volgens de democraten niet met oplossingen komen voor een op lange termijn niet haalbare begroting. “Het probleem is dat het college de kosten gewoon niet onder controle heeft”, zegt fractievoorzitter Elfred Bus. Hij is blij dat de benodigde investeringen worden gedaan, maar mist daarvoor de dekking. “Partijen die zeggen op zoek te gaan naar een post om op te bezuinigen, zijn de boel eigenlijk voor de gek aan het houden.” De onenigheid daarover binnen de coalitie zorgt ervoor dat D66 de komende weken op zoek kan gaan naar een gelegenheidscoalitie om de inkomsten van de gemeente te verhogen.

Vergadering gemeenteraad
Op 4 juli beslist de gemeenteraad over de perspectiefnota 2020-2023, die een basis vormt voor de definitieve begroting in het najaar. Tijdens deze vergadering worden traditiegetrouw ook allerhande voorstellen besproken, waaronder dit jaar in ieder geval alcoholpreventie onder jongeren, eenzaamheid en de duurzaamheid van gemeentelijke voertuigen.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×