Het college van b en w geeft een toelichting op de plannen voor 2020. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Oegstgeest laat schuld-ambitie vanaf 2020 varen, 10 miljoen voor Leo Kannerschool

Nog geen jaar nadat de coalitiepartijen in Oegstgeest afspraken om de gemeenteschuld de komende jaren verder te laten dalen, heeft het college van b en w die ambitie al weer laten varen. In de perspectiefnota, een vooruitblik op de begroting voor 2020, worden miljoenen gereserveerd voor onderwijshuisvesting, worden er extra ambtenaren aangetrokken en lopen de kosten voor jeugdzorg alleen maar verder op. Het verlagen van de schuld is daardoor vrijwel onmogelijk geworden, denkt VVD-wethouder Matthijs Huizing (Financiën).

Elk voorjaar presenteert het college van b en w in de perspectiefnota een vooruitblik op de begroting voor het jaar erna. Afgelopen jaar resulteerde dat in een behouden begroting, waarin investeringen verder vooruit werden geschoven en er ruimte was voor de nodige verlaging van de gemeenteschuld. Voor 2020 (pdf) ziet dat plaatje er echter heel anders uit. “Het was deze keer erg lastig”, zegt wethouder Huizing tijdens de presentatie van de cijfers. “Dat komt door het simpele feit dat we alle kosten waarvan we weten of aannemen dat ze op ons afkomen, in de nota hebben verwerkt. Dat kunnen we nu maar beter meteen goed laten zien”, zegt hij zonder in te gaan op de vraag of dat in de afgelopen jaren niet is gedaan.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

Bij de grote investeringen gaat bijvoorbeeld om het vernieuwen van schoolgebouwen, waarvan al langer duidelijk is dat dat vele miljoenen euro’s gaat kosten. “Tot nog toe werd er echter gerekend met normbedragen, die zijn we aan het uitwerken”, aldus Huizing, die ook over de onderwijshuisvesting gaat. Voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool wordt nu 10 miljoen euro uitgetrokken, maar dat bedrag kan later nog veranderen. “Er liggen nog verschillende scenario’s open die we nu uitwerken. Uiteindelijk zou dat kunnen betekenen dat we minder dan die 10 miljoen nodig hebben.”

Onderbezetting
Een andere belangrijke investering wordt gedaan in het uitbreiding van het gemeentelijk ambtenarenapparaat. De gemeente kampt met een relatief hoog ziekteverzuim (6,8% in Oegstgeest vs. 5,4% landelijk) en de werkdruk is hoog. “We zijn een snel groeiende gemeente, we krijgen te maken met meer evenementen en bewoners vragen meer van ons als het om handhaving en vergunningen gaat”, legt burgemeester Emile Jaensch uit. Er is daarom besloten om structureel 210.000 euro extra uit te geven aan de formatie en de komende twee jaar nog eens jaarlijks 500.000 euro om een inhaalslag te maken.

Klein risico
Naast deze extra investeringen heeft Oegstgeest, net als andere Nederlandse gemeenten, volgend jaar te maken met minder inkomsten. Dat komt doordat die inkomsten zijn gekoppeld aan de uitgaven van de landelijke overheid. Afgelopen jaar is er landelijk veel minder geld uitgegeven dan eerder begroot, waardoor gemeentes het met minder inkomsten zullen moeten doen. Hoewel het Huizing gelukt is om de begroting onder aan de streep sluitend te maken, komt het geld vanaf 2021 nog maar voor 19% uit eigen de eigen portemonnee (de ‘solvabiliteitsratio’, in 2019 is dat 25%). Alles onder de 20% wordt gezien als risicovol omdat dat een signaal is dat leningen op een later moment wellicht niet kunnen worden afgelost.

Bespreking in de raad
De gemeenteraad spreekt op donderdagavond 20 juni over de perspectiefnota. Raadsleden kunnen dan aangeven of ze achter de plannen van het college staan en op welke manier de definitieve begroting voor 2020 vorm moet gaan krijgen. Volgens Huizing is er binnen de coalitie geen sprake van onenigheid over het loslaten van de ambitie om de schulden te verlagen, maar hij wacht de discussie daarover in de raadscommissie af. “De raad heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, daar ga ik niet over.”

Oegstgeest Onderwijs Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×