Schets van de eerste plannen voor het Diamantplein en omgeving.

Upgrade in verschiet voor omgeving Diamantplein

Volgens de wijkbewoners en de gemeente Leiden is het Diamantplein en de directe omgeving toe aan een grondige upgrade. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders nu een ambitiedocument opgesteld. Daarin wordt het winkelcentrum heringericht en staan er op de plekken van het huidige Denksportcentrum en het voormalige Radiusgebouw in totaal zo’n 140 woningen ingetekend.


Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Yvonne van Delft over de plannen voor het Diamantplein en omgeving.

“Wie de omgeving kent weet dat er echt wat moet gebeuren,”vertelt wethouder Yvonne van Delft. “Er is veel leegstand in het winkelcentrum en iedereen vraagt om nieuwe winkels en om er weer een bloeiend hart van de wijk van te maken.”

Woningbouw
In het gebied zijn drie initiatiefnemers: de eigenaar van het winkelcentrum, die van het voormalige Radiusgebouw aan de Opaalstraat 1-5 en de eigenaar van het Denksportcentrum aan Robijnstraat 4.

Voor het gebouw aan de Opaalstraat is een plan van 120 woningen in de sociale huursector: 60 starterswoningen en 60 zorgwoningen. Dit gebouw wordt maximaal twaalf verdiepingen hoog. Aan de Robijnstraat moeten vijftien tot twintig  koopwoningen in het middensegment komen. Dit gebouw gaat tot acht hoog.

Bruisend winkelcentrum
De eigenaar van het winkelcentrum is van plan het winkelcentrum veel opener te maken. Er komt nog maar één passage door het winkelcentrum heen en er komen meer winkels in de plint aan de buitenkant. Ook wordt er naast de huidige Jumbo een aanvullende, goedkopere supermarkt toegevoegd.

Vergroenen
Om van het gebied weer een mooi wijkhart te maken wil de gemeente ook dat er wordt vergroend “We willen een groen plein toevoegen waar mensen op een terrasje kunnen zitten.” Ook wordt de verbinding gezocht met het Morspark en het buurtcentrum. “Bijvoorbeeld door het Morslint verder door te trekken. Zo wordt alles één geheel en krijgen we een mooi bloeiend hart van de wijk.”

Exacte plannen
De gepresenteerde plannen staan nog niet vast, maar geven wel een goede idee wat de bewoners in de komende jaren kunnen verwachten. Van Delft: “Dit is een ambitiedocument. Hiermee zeggen wij als gemeente: als u iets wilt, dan zijn dit ongeveer de kaders. Daar zit nog wel wat ruimte, maar de plannen zijn ook in gesprekken samen met de eigenaren tot stand gekomen. Nu is het aan de gemeenteraad om te zeggen of ze dit een goed idee vinden. Daarna volgt een kaderbesluit waar in staat wat er exact gaat gebeuren.” Dat kaderbesluit staat gepland voor volgend jaar.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×