Ouders trekken aan de bel bij wethouder Paul Dirkse (Foto's: Emile van Aelst).

Ouders in actie tegen dreigende sluiting peuteropvang Rozenpoortje

Een groep verontruste ouders trekt aan de bel. Twee weken voor de zomervakantie vrezen zij dat er in september geen peuteropvang op antroposofische leest zal zijn in Leiden die toegankelijk is voor iedereen. Vandaag stonden ze op de stoep bij onderwijswethouder Paul Dirkse om te vragen of hij hen wil helpen peuteropvang ’t Rozenpoortje open te houden.

De antroposofische peuteropvang was tot dusver gehuisvest in een lokaal van de vrijeschool Mareland Leiden aan de Maresingel, maar omdat de school groeit en graag uit wil breiden was de overeenkomst met Stichting Peuterspeelzaal Leiden (SPL) opgezegd. SPL vroeg vervolgens een vergunning aan om ’t Rozenpoortje te huisvesten in een noodlokaal op de Jennerplaats. Maar deze vergunning is afgewezen omdat er geen zicht is op permanente huisvesting voor de peuteropvang.

De ouders die hun kinderen op ’t Rozenpoortje hebben, willen graag dat er actief gezocht wordt naar een alternatief. Ouder Hanna van Egmond zegt dat de ouders niet tevreden zijn met de acties die SPL tot nu toe heeft ondernomen en ook niet over de wijze van communiceren. Om hun vraag richting SPL kracht bij te zetten, boden ze vanochtend aan wethouder Dirkse een petitie met handtekeningen aan. Met daarbij de vraag of Dirkse wat druk kan gaan uitoefenen op SPL.


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met ouder Hanna van Egmond.

Onderwijswethouder Paul Dirkse benadrukte dat de rol van de gemeente hierin niet leidend is. Wel zegde hij toe nog eens te gaan kijken naar de vergunningaanvraag en zei hij ook dat de gemeente al in overleg is met het Mareland en de SPL.


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met wethouder Paul Dirkse.

De ouders zijn bang dat de gesubsidieerde antroposofische peuteropvang op deze manier geruisloos zal verdwijnen en vragen het SPL het zeer populaire Rozenpoortje open te houden. Wat betreft de locatie zeggen de ouders dat zij flexibel zijn, zolang de vertrouwde juffies, de speciale sfeer en antroposofische grondslag van Het Rozenpoortje maar behouden blijft.

Reactie SPL
In een telefonische reactie zegt directeur-bestuurder van SPL Piet Penning dat SPL er alles aan wil doen om ’t Rozenpoortje open te houden. “Wij zijn er voor alle peuters en alle soorten opvang. We dragen de antroposofische peuteropvang een warm hart toe. Ik heb nog geen uitnodiging van de wethouder in mijn brievenbus ontvangen, maar ik ben altijd bereid naar de wethouder toe te komen al is het vanmiddag nog.”

Penning zou het liefste zien dat de vergunning voor de noodlokalen op de Jennerplaats alsnog verleend zou worden. “Dat zou de meest charmante oplossing zijn. Er zijn geen bezwaren van omwonenden, er zijn geen problemen met de omgeving, alles staat al klaar. En dan hebben we vervolgens vijf jaar de tijd om een permanente huisvesting te vinden.”

Penning verklaart dat hij snapt dat ouders verontrust zijn en hij vindt het terecht dat ze aan de bel trekken. “Ik heb er goede hoop op dat we dit alsnog kunnen regelen. Of we ook 2 september open kunnen gaan durf ik niet te garanderen, zo eerlijk moet ik wel zijn. Maar juist in het belang van de kinderen en de ouders hoop ik dat we hier snel uit kunnen komen met alle partijen.”

Leiden Onderwijs rozenpoortje


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×