Keer op keer volle zalen bij de discussies over de toekomst van het Energiepark. Vanavond volgt de voorlopige slotbijeenkomst waar wethouder Spijker haar Gebiedsvisie toelicht. (Foto: Chris de Waard).

Vanavond toelichting plannen Gebiedsvisie Energiepark in Nieuwe Energie

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. Vanavond wordt de buurt bijgepraat over de ambities die de gemeente heeft geformuleerd voor het gebied tussen de Langegracht en de Maresingel.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Spijker over de Gebiedsvisie voor het Energiepark en de bijeenkomst van vanavond.

Wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen stelt dat het gebied veel kansen biedt: “Samen met onze stadspartners, bewoners en jongeren zijn we tot een mooie mix van functies gekomen.” Het Energiepark en omgeving heeft in de ogen van Spijker alles in zich om uit te groeien tot een cultuurhistorische plek waarin het industriële erfgoed een eigentijdse functie krijgt. “Het gebied biedt mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding. Er is plaats voor groen en woningen, opvang van dak- en thuislozen en culturele en ambachtelijke functies in de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten langs het water. Ook komt er plek voor horeca en kleinschalige evenementen.

Vanavond licht de gemeente de gebiedsvisie toe tijdens een bijeenkomst in Nieuwe Energie van 19.15 tot 21.15 uur. De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober 2019 een besluit over de gebiedsvisie. Na vaststelling worden allereerst de binnengekomen initiatieven voor het gebied vanuit de buurt en de markt beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader. Vervolgens besluit het college hoe marktpartijen geselecteerd worden om het Energiepark te ontwikkelen.

Leiden Politiek Toekomst Energiepark Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×