(Beeld: GAAGA architectural design and engineering).

Energieneutrale woningen in voormalige schoolgebouw Zeeheldenbuurt

Het voormalig schoolgebouw en buurthuis ’t Schippertje in de Zeeheldenbuurt wordt herontwikkeld tot woningen. Na een uitgebreide aanbesteding is de bouw voorlopig gegund aan Vink Bouw. Elementen van het plan zijn het behouden van de bestaande gymzaal en een relatief groot stuk plein.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Het plan scoort goed op het gebied van duurzaamheid. Er worden elf energieneutrale woningen gebouwd met een collectieve daktuin. En het plan bevat eigentijdse oplossingen voor parkeren en circulair bouwen.” Volgens Spijker zijn bewoners nauw betrokken bij de aanbesteding. De gemeente stelde samen met de Klankbordgroep de eisen en criteria op.

Het plan sluit aan bij de kernwaarden van de wijkvisie ‘Samen maken we de Zeeheldenbuurt’ uit 2014. Annemarie Koopman, bestuurslid van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt: “Het bouwplan sluit aan bij de wensen, die buurtbewoners voor dit project belangrijk vinden: een gemengd, levendig en groen stukje Zeeheldenbuurt. Het project past bij de kleinschaligheid en historische uitstraling van de wijk.”

Vervolg
De gemeenteraad besluit in het najaar of de opdracht definitief naar Vink Bouw B.V. gaat. Na het wijzigen van het huidige bestemmingsplan kan Vink Bouw B.V. op zijn vroegst eind 2020 starten met de bouw.

Leiden Dolfijn 't Schippertje


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×