De aanleiding is de komst van supermarkt Lidl en woningen op het Amaliaplein. (Beeld: PR).

Simon Smitweg krijgt bij gemeentehuis tweerichtingsverkeer

De Ericalaan en de Simon Smitweg in Leiderdorp krijgen bij het gemeentehuis een andere inrichting. De Simon Smitweg krijgt op het stuk tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg tweerichtingsverkeer. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer en wordt ingericht als wijkontsluitingsweg van 30 kilometer per uur. De aanleiding van de herinrichting is de komst van supermarkt Lidl en woningen op het Amaliaplein en de verwachte extra verkeersdrukte.

Ontwerptraject
De gemeente gaat de vastgestelde verkeerscirculatie nu uitwerken in ontwerpen voor herinrichting van de Ericalaan, de Simon Smitweg en de aanliggende kruisingen. Bewoners, bedrijven en organisaties in de directe omgeving van de Ericalaan en de Simon Smitweg krijgen gelegenheid tijdens ontwerpsessies mee te denken over de inrichting van de straten en kruispunten. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Planning

  • september 2019: start ontwerpproces met informatiebijeenkomst voor de directe omgeving
  • oktober 2019: start ontwerpen Ericalaan
  • november 2019: start ontwerpen Simon Smitweg
  • december/januari 2019: vaststelling definitieve ontwerpen door college
  • 1e kwartaal 2020: terinzagelegging verkeersbesluiten en gelegenheid¬†zienswijzen in te dienen
  • 2e kwartaal 2020: start uitvoering

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Leiderdorp.

Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×