Erick van Koppen (rechts) wordt gefeliciteerd als nieuw steunfractielid voor de VVD door fractievoorzitter Sven Spaargaren. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Erick van Koppen nieuw steunfractielid voor VVD Oegstgeest

Erick van Koppen is donderdagavond door de gemeenteraad van Oegstgeest geïnstalleerd als steunfractielid voor de VVD. Hij vervangt Ruben van Duijvenvoorde, die sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 actief was in de liberale fractie. Van Koppen gaat zich bezighouden met de onderwerpen ruimte, financiën en het sociaal domein.

Van Koppen woont sinds 2005 in Oegstgeest, is getrouwd en heeft drie schoolgaande kinderen. Hij is afgestuurd in Corporate Finance aan de Tilburg University, waarna hij ervaring heeft opgedaan in het beheer, optimalisering en uitbreiding van vastgoedportefeuilles, onder andere voor pensioenfondsen. “Erick wil met zijn enthousiasme en passie voor Oegstgeest een bijdrage leveren aan een positief leefklimaat in Oegstgeest, binnen duurzame financiële kaders”, laat de partij na zijn installatie weten.


Erick van Koppen legt de belofte af ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad; burgemeester Emile Jaensch

Steunfractieleden zijn actief binnen raadscommissies waarin de vergaderingen van de gemeenteraad worden voorbereid. Omdat een steunfractielid geen onderdeel is van de gemeenteraad en daarom geen stemrecht heeft, worden steunfractieleden niet verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hun benoeming gebeurt op voordracht van een politieke partij en met instemming van de gemeenteraad.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×